Nobina och Värmlandstrafik använder världsledande teknik för en bättre miljö

Nobina och Värmlandstrafik tar en ledande position i sitt miljöarbete med hjälp av den nya BECCS-tekniken. Bussarna på Hammarö utanför Karlstad körs sedan tidigare på biodiesel och grön teknik i bussarna hjälper förarna köra miljövänligt. Nu kommer även resten av utsläppen att städas bort ur atmosfären med den nya BECCS-tekniken.

Nobina och Värmlandstrafik tar en ledande position i sitt miljöarbete med hjälp av den nya BECCS-tekniken. Bussarna på Hammarö utanför Karlstad körs sedan tidigare på biodiesel och grön teknik i bussarna hjälper förarna köra miljövänligt. Nu kommer även resten av utsläppen att städas bort ur atmosfären med den nya BECCS-tekniken.

Klimatneutralt
BECCS-tekniken (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) är en ny metod där man tar till vara den koldioxid som tidigare fångats upp ur atmosfären av växter och träd. När dessa omvandlas till förnybar el eller biodrivmedel tar man vara på koldioxiden. Sedan komprimeras den och pumpas mer än tusen meter under jorden.

Biorecro, ett svenskt företag som använder BECCS-tekniken för att ta bort koldioxid ur atmosfären, har som affärsidé att erbjuda klimatstädning, ett alternativ till klimatkompensation, för företag och organisationer som vill ta sitt klimatansvar.

Sofia Svensson, miljöchef på Nobina hörde talas om Biorecro för ett par år sedan och kopplade in dem i Nobinas samarbete med Värmlandstrafik.

-Det är en helt ny teknik som vi är bland de första i världen att använda i större omfattning. Nu visar vi och Värmlandstrafik att vi tar klimatkompensationen ett steg längre och på så sätt driver utvecklingen, säger Sofia. 

BECCS har många fördelar gentemot andra metoder då den ger direkt effekt och ej legitimerar användningen av fossila energikällor. Metoden ger också möjlighet till minusutsläpp av koldioxid.

Tätposition i branschen
- Hammarötrafiken är ett bra exempel på hur kollektivtrafiken kan göras klimatneutral, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull. Dessutom vet vi den exakta kostnaden, som uppgår till 2,9 miljoner kronor per år eller 2 kronor och 20 öre per kilometer.

De elva hammaröbussarna går 12 000 mil per buss och år.

- Tack vare Värmlandstrafik och Nobinas initiativ kan vi accelerera vårt arbete med att ta bort koldioxid ur atmosfären. Vi är glada att de visar ledarskap genom sitt klimatarbete och tar sitt ansvar fullt ut med hjälp av oss, säger Biorecros vd Henrik Karlsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sofia Svensson, miljöchef Nobina: 073-325 16 25
Henrik Karlsson, vd Biorecro: 070-712 75 69
Lars Bull, vd Värmlandstrafik: 0705-86 02 14

Mer information om tekniken finns på www.biorecro.se