Nobina Södertälje nominerat till demokratipris

Nobina Södertälje är nominerat till 5i12-rörelsens pris för demokrati och mänskliga rättigheter efter det ansvarsfulla sätt som man hanterat utmaningar kring stenkastning, hot och otrygghet.

Nobina Södertälje är nominerat till 5i12-rörelsens pris för demokrati och mänskliga rättigheter. Motiveringen lyder:

”Nobina Södertälje nomineras för det ansvarsfulla sätt som de bemötte problematiken med stenkastning, hot och den otrygga situation som det innebar för busschaufförerna. Det visar på att företaget vill ta ansvar för att bussen ska vara en mötesplats för alla medborgare från hela samhället”

- Vi är självklart stolta över erkännande av vårt arbete, säger tf. trafikchef Eric Steijer. Vi vill bidra till ökad rörlighet i vår stad Det ska vara tryggt att åka buss i Södertälje och våra förare ska ha en god arbetsmiljö. Det var vår utgångspunkt när vi för tre år sedan startade ett målmedvetet arbete att tillsammans med kommunen, polisen, föreningslivet samt SL lösa gemensamma utmaningar. 

Nobina Södertälje har en kontinuerlig dialog med fritidsgårdarna i Södertälje där bussförare beskriver vilka konsekvenserna skadegörelsen blir för Södertäljeborna och för förarna. Nobina Södertälje har också skjutsat högstadieklasser till och från utflykter och samtidigt tagit tillfället i akt att beskriva vardagen i kollektivtrafiken. Och arbetet har gett resultat då antalet incidenter radikalt minskat.

-Om man skulle se Nobina som en person så vill vi gärna ses som en god samhällsmedborgare, en person som står upp för våra värderingar och för ett fungerande demokratiskt samhälle. Det är faktiskt inte svårare än så, avslutar Eric Steijer.