Nobina testar elbuss i Nyköping

Tillsammans med Nyköpings kommun och Sörmlandstrafiken kör Nobina en elbuss i Nyköpings fram till på måndag. Syftet är att testa elbuss som ett nytt fossilfritt alternativ för framtiden. Resenärer åker med avgiftsfritt under testet och uppmanas att bidra med sina synpunkter om elbussen till kommunen.

Elbussen går i Nyköpings ordinarie stadstrafik på linje 1,2 och 3 fram till och med måndag den 24 oktober.

Idag körs bussarna i Nyköping på biodrivmedlen HVO och RME. Fördelar med elbussarna är att de varken släpper ut klimatpåverkande koldioxid eller andra avgaser som försämrar stadsmiljön. Dessutom är de mycket tystare än andra bussar.

– En tystare buss utan avgaser gör att vi kan köra i bostadsområden på ett annat sätt än vi kunnat göra tidigare, säger Andrew Nilsson, trafikchef för Sörmland hos Nobina. Nyköpings stadskärna består till största delen av bostäder, så vi bedömer att elbussen är ett bra framtida alternativ just här.

En del av testet har varit att utvärdera laddningsmöjligheterna för bussarna.

– Laddningen har fungerat utmärkt och batteriet har räckt för de fyra timmar i sträck som vi har kört bussen, säger Admir Brkic, en av de tre förare från Nobina som kör elbussen i Nyköping. Resenärerna verkar uppskatta att det är tystare ombord och de är nyfikna på den nya bussen.

Resenärer uppmanas att ge sina synpunkter på sin resa med elbussen på http://nykoping.se/elbuss.

Nobina kör idag Sveriges största satsning på elbuss i Ängelholm, där en majoritet av stadstrafiken körs med el. Bussarna som används där är av det kinesiska märket BYD och det är samma typ av buss som används i Nyköping.

För mer information, kontakta:
Andrew Nilsson, trafikchef Nobina för Sörmland/Östergötland: 0701-87 28 61, andrew.nilsson@nobina.se
Maryam Yazdanfar, kommunikationschef: 0701-87 28 42, maryam.yazdanfar@nobina.se