Nobina väljer Colmec som ny däckleverantör till 3200 bussar

Från och med september 2012 blir Colmec ny leverantör av däcktjänster till Nobina i Sverige, Danmark och Norge samt till Swebus. Totalt omfattar det nya avtalet däckleveranser till cirka 3200 bussar i tre länder. Normalt betyder detta cirka 16 000 hjulbyten per år.

Från och med september 2012 blir Colmec ny leverantör av däcktjänster till Nobina i Sverige, Danmark och Norge samt till Swebus. Totalt omfattar det nya avtalet däckleveranser till cirka 3200 bussar i tre länder. Normalt betyder detta cirka 16 000 hjulbyten per år.

En mer flexibel lösning

- Vi har haft ett mycket gott samarbete med Michelin och Bridgestone, men totalt sett får vi nu en mer flexibel kundorienterad lösning där leverantören tar en betydligt större del av risken och ansvaret för leveransen, säger Erik Junkrans, kategoriansvarig strategisk inköpare på Nobina.

Lägre totalkostnad
Totalkostnaden för Nobina kommer vara lägre dels p g a ett smart logistikkoncept, dels p g a att huvuddelen av däckleveranserna framöver kommer att vara regummerade. Priserna kommer även vara fasta under avtalsperioden på 5 år.

Enbart premiumdäck
Nobina kommer även fortsättningsvis att enbart köra på däck från premiumleverantörer, men inom dessa godkända premiummärken har leverantören ett friare val att föreslå lämpligt däcksval till en viss trafiktyp.

Stabil partner med hög kompetens
Colmec är en av Nordeuropas ledande leverantörer inom detta område och har redan flera andra större bussbolag som kunder.

- På Colmec är vi glada och hedrade över det förtroende som Nobina nu har visat oss beträffande detta helhetsuppdrag inom däcktjänster, säger Peter Eckerström, VD på Colmec-gruppen. Nobina är Nordens största aktör inom busstrafikbranschen och en mycket stark samarbetspartner för Colmec.

- Nobina ställer höga krav på sina leverantörer, vilket vi känner oss säkra att kunna uppfylla, med bra samarbete och ett målorienterat kundfokuserat arbete. Med Colmecs flexibla service- och logistikkoncept kan vi erbjuda en skräddarsydd tjänst med god totalekonomi och en teknisk support med hög kompetens, säger Peter Eckerström.

Vad ingår i det nya avtalet?
Innehållet i grundtjänsten är enligt Nobinas förfrågan mer omfattande än tidigare. Bland annat ingår nu kostnader för däcksrelaterade skador, fälgar och axelinställningar i grundtjänsten.

Därutöver finns fem tilläggstjänster, till fasta kostnader, som är valbara för respektive trafikområde (vägassistans/jourservice, ytterligare hjulstatusinspektioner mm). Genom att välja vilka delar som skall ingå får de lokala trafikområdena möjlighet att smidigt anpassa leveransen efter sina lokala behov. Väljer trafikområdet alla 5 tilläggsval så ligger i princip allt ansvar och risk på leverantören.