Nobina vinner Norrköping

Nobina får förnyat förtroende av Östgötatrafiken att bedriva regiontrafik i Norrköping. Det nya avtalet startar den 20 juni 2016 och sträcker sig över sex år med möjlighet till två års förlängning. Det totala värdet beräknas till närmare 400 miljoner SEK över den sexåriga löptiden.

Nobina får förnyat förtroende av Östgötatrafiken att bedriva regiontrafik i Norrköping. Det nya avtalet startar den 20 juni 2016 och sträcker sig över sex år med möjlighet till två års förlängning. Det totala värdet beräknas till närmare 400 miljoner SEK över den sexåriga löptiden.

Nobina har kört regiontrafik i Norrköping med omnejd sedan 2011. Östgötatrafikens beslut betyder att Nobina fortsätter sitt framgångsrika arbete.

- Vi är glada att Östgötatrafiken ger oss förnyat förtroende. Vi ser fram emot att tillsammans med Östgötatrafiken även i fortsättningen välkomna fler och nöjdare kunder till kollektivtrafiken, säger Ragnar Norbäck, VD och koncernchef för Nobina.

Det nya avtalet omfattar 27 bussar som präglas av tydliga miljömål där samtliga fordon kommer att drivas med förnyelsebart bränsle.
Beslutet om tilldelningen kan överklagas senast den 28 september.