Nöjdare och fler resenärer ger förlängt avtal för Nobina i Norrtälje

Sedan Nobina tog över busstrafiken i Norrtälje har andelen nöjda resenärer ökat från 78,5 procent till 89 procent. Dessutom har antalet resenärer ökat stort. Det är några av orsakerna till att företaget nu får förlängt uppdragsavtal fram till juni 2021.

Sedan Nobina tog över busstrafiken i Norrtälje har andelen nöjda resenärer ökat från 78,5 procent till 89 procent. Dessutom har antalet resenärer ökat stort. Det är några av orsakerna till att företaget nu får förlängt uppdragsavtal fram till juni 2021.

Nobinas uppdragsavtal att sköta busstrafiken i Norrtälje innehåller höga krav på att resenärerna ska vara nöjda. Utöver det har målet varit att fler ska välja bussen. Båda kraven har uppfyllts med råge och på tisdagseftermiddagen beslutade trafiknämnden i Stockholms läns landsting att förlänga Nobinas avtal med två år jämfört med vad som tidigare beslutats.

- Hela vår organisation från förare till verkstad och servicehall har gjort ett fantastiskt jobb, säger Daniel Brinck, trafikchef på Nobina i Norrtälje. Det är deras förtjänst att vi faktiskt har nöjdast resenärer i hela länet. Idag kommer vi att fira med tårta och Pommac.

Antalet resenärer har ökat med 13 procent sedan Nobina tog över trafiken 2011, enligt trafikförvaltningen. Under tiden har antalet Norrtäljebor bara ökat med 3 procent, så det innebär att en större andel av Norrtäljeborna idag tar bussen. Totalt väljer 20 375 personer att åka buss varje vardag i Norrtälje.

- Vi arbetar aktivt med att både utveckla och marknadsföra busstrafiken i Norrtälje för att locka resenärer, säger Daniel Brinck. Exempelvis ser vi till att alla nyinflyttade får särskild information om möjligheterna att åka buss.

När Nobina tog över trafiken var resenärernas nöjdhet 78,5 procent. Under de fyra åren fram till 2015 har den andelen ökat till 89 procent nöjda resenärer. Även trängseln ombord på bussar har minskat, bland annat på grund av att Nobina har infört dubbeldäckare på linjen mellan Norrtälje och Stockholm. 2011 var 59 procent av resenärerna nöjda med hur trångt det var ombord på bussarna. 2015 var motsvarande siffra 71,5 procent.

För mer information, kontakta:

Daniel Brinck, trafikchef Nobina i Norrtälje: 070-187 17 00

Maryam Yazdanfar, kommunikationschef: 070-187 28 42