Norrtälje först i Sverige med enbart elbussar i stadstrafik

Norrtälje blir först i landet med en helt elektrifierad stadstrafik, genom ett samarbete mellan SL, Norrtälje kommun och bussoperatören Nobina. Lördagen den 18 augusti invigs och presenteras de nya elbussarna på busstorget i Norrtälje. Trafiken startar måndag 20 augusti.

 

Fakta

SL står för busslinjerna och varumärke för drift i linjetrafik samt anpassar trafikavtalet för att möjliggöra inköp av elbussarna.

Nobina köper in bussarna, ser till att vägarna är anpassade och att depån utformas så att bussarna kan ladda på natten.

Norrtälje kommun bidrar med kostnad för förstärkning och elkraft.

 

I Norrtälje stad finns fyra busslinjer som binder samman tätorten i kommunen. Den 20 augusti byts samtliga bussar på linjerna 651, 656, 657 och 658 ut mot elbussar. Bussarna är helelektriska och laddas i depån över natten. De nya bussarna erbjuder en både tystare och mer hållbar kollektivtrafik för Norrtäljeborna, då de körs på förnybar el. Bussarna är lätta att känna igen eftersom de är profilerade med en elsladdssymbol.

För SL blir Norrtäljeförsöket en värdefull möjlighet att prova övergång till elbussar i liten skala och lära mer inför en kommande övergång till fler elbussar i stadstrafiken framöver.

Bussarna körs inom ramen för det befintliga trafikavtalet. Satsningen med elektrifierad busstrafik pågår till juni 2021, då avtalet med Nobina löper ut.

På lördag 18 augusti presenteras de nya elbussarna för Norrtäljeborna, mellan klockan 10.00 och 14.00 på busstorget vid Norrtälje bussstation. Trafiklandstingsrådet och SL:s ordförande Kristoffer Tamsons genomför tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje Ulrika Falk en officiell invigning. Under dagen bjuds Norrtäljeborna på enklare förtäring, information om elbussarna och möjlighet att provåka bussarna. Dessutom kan besökande barn ta alldeles egna barnbusskörkort.