Pilotprojekt ökar kollektivtrafikresandet 30%

Nu är de första resultaten klara från en av de pilotstudier som Swebus bedriver inom ramen för branschens mål om ett fördubblat resande till 2020. På tre år har Swebus i samarbete med Karlstadsbuss uppnått en resandeökning på hela 30% och en markant ökning av antalet nöjda kunder. I fjol hade man över 5 miljoner resenärer på bussarna i Karlstad och 83% av kunderna var mycket nöjda.

Nu är de första resultaten klara från en av de pilotstudier som Swebus bedriver inom ramen för branschens mål om ett fördubblat resande till 2020.

På tre år har man uppnått en resandeökning på hela 30% och en markant ökning av antalet nöjda kunder. I fjol hade man över 5 miljoner resenärer på bussarna i Karlstad och 83% av kunderna var mycket nöjda.

Den starka resandeutvecklingen är ett resultat av ett nära samarbete mellan Swebus och Karlstadsbuss, inom ramen för branschens mål att fördubbla resandet till 2020. Samarbetet påbörjades 2005 och Karlstadsbuss specifika mål var att fördubbla resandet från 2005 till 2015 och att få Sveriges mest nöjda kunder i branschen.

Swebus och Karlstadsbuss identifierade fyra nyckelfaktorer för att öka resandet; turtäthet, anpassade linjesträckningar, kundens förståelse om bussens fördelar och att det är enkelt att åka buss samt kundens upplevelse.

30% resandeökning på 3 år

Hösten 2007 lades linjenätet helt om och gjordes effektivare. Sju stomlinjer lades som grund och för att tydliggöra för kunden och visa hur enkelt det är att åka buss fick varje linje sin egen färg. Med T-banan i Stockholm som inspiration gjordes linjenätet överskådligt genom att bara stomlinjerna ritades in på linjekartan. Det var också dessa linjer som profilerades och användes för att marknadsföra produktfördelarna och kundnyttan.

I marknadsföringen valde man också att prata med kunderna på ett helt nytt sätt t ex 'Det är bara en buss mellan dig och en mysig fika'.

Siffrorna talar sitt tydliga språk för att samarbetet mellan Swebus och Karlstadbuss är framgångsrikt. Med drygt 1 miljon fler kunder över tre år och en resandeökning på 30 % är man en bra bit på väg mot målet att fördubbla resandet till 2015.

Nöjdare kunder

Kundnöjdheten har också ökat som en följd av förändringarna av utbud och linjedragningar samt ett systematiskt arbete med att öka kundnöjdheten: 2005 var 65 % av kunderna nöjda medan 83 % var nöjda 2008. Karlstadsbuss mål var att nå 71 % nöjda kunder 2013.

- Det är oerhört glädjande att vi både infriat och överträffat de målsättningar vi satt upp tillsammans och att Karlstadsborna har upptäckt kollektivtrafikens fördelar, säger Sören Bergerland, chef för Karlstadsbuss.

Detta samarbete är en av fyra pilotstudier som Swebus bedriver inom ramen för branschens mål att fördubbla kollektivtrafikresandet på tio år.

- Resultatet är ett gott exempel på hur ett strategiskt samarbete mellan uppdragsgivare och entreprenör kan utveckla resandet, säger Jonas Kempe, operativ chef på Swebus.

Vill du veta mera om pilotprojekten se www.fordubbling.se

För mera information, kontakta gärna Sören Bergerland, chef för Karlstadsbuss 073-029 56 81