Resandet med Grön Express fortsätter att öka

Allt fler väljer att ta bussen mellan Kungälv och Göteborg. Hittills i år har bussresandet med Grön Express ökat med ca tjugo procent mot föregående år. Det innebär att det har gjorts ungefär 400 000 fler bussresor under första halvan av 2016 jämfört med samma period förra året. Och kundnöjdheten fortsätter att ligga på höga nivåer, skriver Västtrafik i ett pressmeddelande.

Allt fler väljer att ta bussen mellan Kungälv och Göteborg. Hittills i år har bussresandet med Grön Express ökat med ca tjugo procent mot föregående år. Det innebär att det har gjorts ungefär 400 000 fler bussresor under första halvan av 2016 jämfört med samma period förra året. Och kundnöjdheten fortsätter att ligga på höga nivåer, skriver Västtrafik i ett pressmeddelande.

Statistik från bussarnas kundräkningssystem, som mäter antalet påstigande, visar att resandet med Grön Express har ökat med ca tjugo procent till och med juni i år. Den stora ökningen av bussresenärer beror på flera saker; lägre biljettpris mellan Kungälv och Göteborg, busskörfält på samma sträcka som gör bussen än mer effektiv jämfört bilen samt smarta trafiklösningar som gynnar fler människor. Dessutom har det blivit enklare att köpa biljett via den nya appen To Go och det finns USB-laddare på bussarna.

– Det är väldigt roligt att Grön Express lockar så många att välja ett hållbart resande. Det visar att vi tänker rätt när vi utvecklar linjen, säger Bengt Svensson, trafikchef för Nobina i Göteborg som kör Grön Express.

Kundnöjdheten är fortsatt hög
För att följa upp kvaliteten och arbeta med förbättringar intervjuar Västtrafik kunder ombord på bussarna i hela regionen under hela året. Under årets första månader svarade 98 procent av kunderna att de är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa.

– Att hela 98 procent av kunderna säger sig vara nöjda med sin senaste resa är riktigt bra och något vi är stolta över. Vi jobbar med ständig utveckling och strävar efter att förenkla kundernas vardagsresande varje dag, säger Bengt Svensson.

Direktbussar skall locka ännu fler
För att öka resandet och kundnöjdheten ännu mer jobbar nu Västtrafik och Nobina för fullt för att få igång tre direktbussar från Ullstorp i Kungälv till Göteborg centrum med start 22 augusti.

– Bussarna kommer att starta i Ullstorp och gå via de norra hållplatserna i Kungälv ner till sjukhuset, sedan direkt ut på motorvägen till Hjalmar Brantingsplatsen och Nordstan. Resan kortas på detta sätt ner till en knapp halvtimma mellan Ullstorp och Nordstan vilket vi hoppas skall attrahera både befintliga som nya kunder, säger Bengt Svensson.

För mer information:
Madelen Risberg, marknadsförare, Nobina Sverige AB, 0701-87 27 30
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
[email protected]/* */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* */