Strategisk nyrekrytering till Swebus

Swebus förstärker nu sin organisation med en välkänd och erfaren branschprofil.

Swebus förstärker nu sin organisation med en välkänd och erfaren branschprofil.

Torbjörn Eriksson har jobbat tio år som ansvarig för Kollektivtrafikbarometern, en institution i branschen för att mäta kvalitet, kundnöjdhet och drivkrafter för att öka resandet. Torbjörn har tidigare arbetat som marknadschef på Svensk kollektivtrafik och har ett mycket brett kontaktnät bland Sveriges trafikhuvudmän.

Den 1 mars börjar Torbjörn arbeta på Swebus som Produktchef för Region- och Stadstrafik. Han kommer att delta aktivt i Swebus affärsutveckling och även bidra med idéer och engagemang för att uppfylla branschens vision om en fördubblad trafikvolym under de kommande tio åren.