Swebus bäst på att öka resandet i stadstrafik

Swebus är bäst på att öka resandet i stadstrafik. Det visar Stadstrafikkompassen, en undersökning som bevakar och rapporterar resandeutvecklingen i 52 av Sveriges städer. Swebus är operatör i hälften av de tolv städer där resandeutvecklingen har ökat som mest.

Den genomsnittliga resandeökningen ligger på fyra procent, men i de städer där Swebus kör har ökningen varit betydligt större: Falkenberg 55,2 %, Karlstad 14,1 %, Sandviken 12,7 %, Falköping 12,6 %, Mariestad 10,9 % och Skövde 6,2 %.

Den positiva utvecklingen är resultatet av ett tätt samarbete mellan Swebus och uppdragsgivarna som tillsammans arbetar målinriktat med att öka resandet. I Falkenberg har dock resultatet påverkats av andra faktorer.

Resultaten från Stadstrafikkompassen visar att Swebus arbetar framgångsrikt med att öka resandet. Denna utveckling är helt i linje med bussbranschens arbete för att fördubbla kollektivtrafikresandet till år 2020.

- Resultatet är glädjande och en indikation på att vi bidrar starkt till branschens fördubblingsmål, men vi har bara nosat på potentialen, säger Torbjörn Eriksson, Produktchef linjetrafik på Swebus.

- Vi kan ytterligare öka resandet med ändrade samarbetsformer och med gemensamma drivkrafter i avtalen med våra uppdragsgivare. Tillsammans kan vi skapa en kollektivtrafik som attraherar våra befintliga och potentiella kunder. Det enklaste sättet att öka resandet är att erbjuda en tät trafik som är enkel att nyttja och som underlättar kundens vardag, säger Eriksson.

Bilaga: Stadstrafikkompassen

Information om branschens fördubblingsarbete http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/

För ytterligare information, vänligen kontakta: Torbjörn Eriksson, Produktchef linjetrafik 0733-28 62 22 eller [email protected] /* */!function(){try{var t="currentScript"in document?document.currentScript:function(){for(var t=document.getElementsByTagName("script"),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute("cf-hash"))return t[e]}();if(t&&t.previousSibling){var e,r,n,i,c=t.previousSibling,a=c.getAttribute("data-cfemail");if(a){for(e="",r=parseInt(a.substr(0,2),16),n=2;a.length-n;n+=2)i=parseInt(a.substr(n,2),16)^r,e+=String.fromCharCode(i);e=document.createTextNode(e),c.parentNode.replaceChild(e,c)}}}catch(u){}}();/* */