Swebus byter namn till Nobina

Från och med den 1 december 2009 får Concordia Bus-koncernen, inklusive Swebus, en ny gemensam identitet. Däremot berörs inte den svenska expressbussverksamheten Swebus Express av namnbytet.

Från och med den 1 december 2009 får Concordia Bus-koncernen, inklusive Swebus, en ny gemensam identitet. Däremot berörs inte den svenska expressbussverksamheten Swebus Express av namnbytet.

Det nya namnet kommer att synas på över 7000 medarbetare, 2500 bussar och mer än 100 orter runt om i Sverige där Swebus idag utför lokaltrafik på uppdrag av offentliga uppdragsgivare.

- Den viktigaste förändringen är inte namnbytet, utan att vi enar hela koncernen under en gemensam identitet med starkt fokus på att förenkla människors vardagsresor.

Swebus är idag ett välkänt varumärke och den starkaste aktören i den svenska bussbranschen. Men fördelarna att ena koncernen under ett gemensamt starkt och modernt varumärke överväger tungt, säger Jan Bosaeus, VD för Swebus.

I samband med namnskiftet lanseras även en ny grafisk profil som huvudsakligen kommer att vara genomförd till årsskiftet 2010.

- I en allt mer konkurrensutsatt och avreglerad marknad måste vi vara tydligare med vilka vi är. Vi måste bli mer attraktiva för våra slutkunder. Och vi måste fortsätta att stå längst fram i utvecklingen av framtidens kundanpassade kollektivtrafik. Det gör vi bäst tillsammans, under ett gemensamt varumärke i en stark nordisk koncern, säger Henrik Dagnäs, marknadsdirektör på Swebus.

Swebus är Sveriges ledande bussföretag med en marknadsandel på 30 procent av den linjelagda lokaltrafiken.

  • Vi kör stadsbussar och regionbussar med 200 miljoner påstigande kunder
    varje år
  • Vi har 7000 medarbetare och omsätter ca 4,5 miljarder kronor
  • Bland våra uppdragsgivare finns 20 av Sveriges länstrafikbolag bl a SL, Västtrafik och Skånetrafiken

För mer information kontakta gärna Jan Bosaeus, VD för Swebus, 0701871015
E-post: [email protected] /* */!function(){try{var t="currentScript"in document?document.currentScript:function(){for(var t=document.getElementsByTagName("script"),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute("cf-hash"))return t[e]}();if(t&&t.previousSibling){var e,r,n,i,c=t.previousSibling,a=c.getAttribute("data-cfemail");if(a){for(e="",r=parseInt(a.substr(0,2),16),n=2;a.length-n;n+=2)i=parseInt(a.substr(n,2),16)^r,e+=String.fromCharCode(i);e=document.createTextNode(e),c.parentNode.replaceChild(e,c)}}}catch(u){}}();/* */