Swebus levererar bästa besiktningsresultatet någonsin!

Under augusti levererade Swebus ett riktigt toppresultat med hela 81,4% godkända bussar (helt utan anmärkningar) i den årliga kontrollbesiktningen hos Bilprovningen. Det är betydligt bättre än resten av bussbranschen som når upp till ca 50% godkända besiktningar.

Under augusti levererade Swebus ett riktigt toppresultat med hela 81,4% godkända bussar (helt utan anmärkningar) i den årliga kontrollbesiktningen hos Bilprovningen. Den övriga bussbranschen når upp till ca 50% godkända besiktningar.

- Detta är det bästa resultatet någonsin sedan 2004, då vi började följa besiktningarna totalt för Swebus AB, säger Per Franzén, kvalitets- och underhållschef på Swebus.

- Det vi ser är resultatet av ett långsiktigt arbete som startade redan 2004 då vi började arbeta mera med förebyggande underhåll, förbättrade interna kontroller och en kompetenshöjning i verkstäderna. Sedan 2006 har vi också ett nära samarbete med Bilprovningen som bland annat lett till en mera detaljerad uppföljning och bättre kunskap om hur vi kan höja trafiksäkerheten på våra 2400 bussar, fortsätter Per Franzén.

- Under det senaste året har Swebus haft ett förbättringsteam med representanter från Bilprovningen och Volvo som tagit fram en förbättrad metodik inom säkerhets- och servicearbetet. Det nya arbetssättet implementeras från augusti 2009 och är ytterligare ett steg i vårt arbete med ständiga förbättringar, avslutar Per Franzén.

De trafikområden som kommit längst inom Swebus är Kalmar och Vänersborg, som har över 95% godkända bussar ackumulerat under 2009. Swebus har nu 11 lokala trafikområden som ligger på 80% eller bättre och Swebus totalt ligger på ca 75% godkända bussar, fram till och med augusti 2009.