Vi bryr oss!

Den största flyktingkatastrofen i modern tid pågår i detta nu. 60 miljoner människor lämnar allt de älskar för att söka skydd i tryggare länder.

Många medarbetare inom Nobina har frågat hur de kan hjälpa till. Vi har också kollegor som har släkt, familj och vänner i eller på flykt från de krishärjade områdena.

Nobina är ett värderingsdrivet bolag där omtanken om samhället vi lever och verkar i är centralt. En av våra fem värderingar är "vi bryr oss" - därför blir det namnet på denna insamling. Nobina Sverige har beslutat skänka 200 000 kronor till Röda korset. Röda korset kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Röda korset delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat. 

Som ett tillägg till det bidrag som bolaget skänker startas en insamling för alla medarbetare. Alla bidrag, små som stora är välkomna. Vi har satt målet till 60 000 kronor - om alla skänker en guldtia når vi snabbt målet. Här hittar du insamlingen!

Vi har också ställt en förfrågan till Röda korset om ett bredare samarbete. Röda korset kommer att återkomma till oss.

Kontakt

Maryam Yazdanfar Chef, Public affairs och kommunikation 070-187 28 42