Vi ses på Persontrafikmässan!

Vi vill diskutera det goda kundmötet, vilka kontraktsvillkor kollektivtrafiken behöver för att utvecklas och dessutom delar vi med oss av våra erfarenheter från vårt test med självkörande fordon. Hoppas vi ses på något av de sex seminarier där Nobina medverkar - eller över en kopp kaffe på mässgolvet!

Vi vill diskutera det goda kundmötet, vilka kontraktsvillkor kollektivtrafiken behöver för att utvecklas och dessutom delar vi med oss av våra erfarenheter från vårt test med självkörande fordon. Hoppas vi ses på något av de sex seminarier där Nobina medverkar - eller över en kopp kaffe på mässgolvet!

Persontrafik går av stapeln 18-20 oktober på Svenska mässan i Göteborg men redan nu delar Nobina Sveriges marknadsdirektör och vice VD Henrik Dagnäs med sig av sina tankar och förväntningar.

Nobina medverkar på följande seminarier:

INCITAMENT – VAD FÅR DET FÖR EFFEKTER?

Diskussion kring hur incitamentsavtal kan användas som styrmedel och hur de ska utformas för att skapa värde för både operatören såväl som för RKM. Exempel från bl. a. Tyskland och SLLs erfarenheter från E20-avtalen.

Tid: onsdag kl. 09.30-10.00

Lokal: E4

Medverkande: Anders Wretstrand, K2; Henrik Dagnäs, Nobina Sverige AB; Ragna Forslund, SLL


SÅ HÄR BLEV RESULTATET AV KOLLEKTIVTRAFIKLAGEN

Ny kollektivtrafiklag började gälla 1 januari 2012 men rapport från Trafikutskottet visar på att lagen inte fungerat som tänkt. Samtal kring hur vi ska gå vidare nu.

Tid: onsdag kl. 10.00–10.30

Lokal: E2

Medverkande: Erik Ottoson (M), Trafikutskottet; Ulf Nilsson, Svensk Kollektivtrafik; Jan Bosaeus, Sveriges Bussföretag; Crister Fritzon, BTO; Peter Norman, Svenska Taxiförbundet; Karin Svenssin Smith (MP), Trafikutskottet


ÅRETS BRANSCHDEBATT – HUR FÅR VI BÄTTRE KOLLEKTIVTRAFIK FÖR PENGARNA?

Debatt om vilka verktyg olika aktörer vill ha för att kunna använda samhällets pengar och företagens resurser kostnadseffektivt och klokt, så att resultatet blir en ökning av antalet resenärer i kollektivtrafiken.

Tid: onsdag kl. 13.30–14.00

Lokal: E4

Medverkande: Gunnar Schön, Transdev Sverige AB; Jan Bosaeus, Nobina Sverige AB; Lars Backström, Västtrafik; Maria Höglander, Norrtåg, Claudio Skubla, Svenska Taxiförbunde

Moderator: Peter Örn


HUR KAN KOLLEKTIVTRAFIKENS VARUMÄRKE STÄRKAS?

Branschrepresentanter berättar hur de arbetar med sitt varumärke och hur ett starkt varumärke kan öka antalet resenärer. Diskussion kring hur ett branschgemensamt varumärke kan stärkas samtidigt som det enskilda varumärket hos en operatör vårdas.

Tid: onsdag kl. 14.30–15.00

Lokal: E2

Medverkande: Henrik Dagnäs, Nobina Sverige AB; Marie Christensson, VL; Peter Viinapuu MTR


SJÄLVKÖRANDE FORDON – NU ÄR DE HÄR!

De senaste nyheterna, projekten och forskningen kring självkörande fordon presenteras. Likaså erfarenheter från de förarlösa fordon som redan existerar. Seminariet tar även upp resenärs- och entreprenörsperspektivet samt aktuell lagstiftning.

Tid: onsdag kl. 14.30–15.00

Lokal: E5

Medverkande: Anna Pernestål Brenden, KTH; Jonas Bjelfenstam, VTI; Marcel Kroeze, Nobina Technology; Stefan Thulin, Ericsson


RESAN MOT DET GODA KUNDMÖTET

Västtrafik i samarbete med sina partnerföretag arbetar mot ett kundlöfte som ska generera nöjdare kunder. Arbetet har pågått under flera år och är nu inne i en fas där medarbetaren ska kunna få de insikter och förutsättningar som behövs för att serva den som servar kunden. Processen och verktygen för detta presenteras i seminariet.

Tid: onsdag kl. 15.30–16.00

Lokal: E2

Medverkande: Lars Backström och Maria Björner Brauer, Västtrafik; Lena Källström, SJ Götalandståg; Henrik Dagnäs, Nobina Sverige AB