Vi forenkler kundenes hverdagsreiser

Velkommen til Nobina Norge AS

Nobina Norge AS er et datterselskap i Nobina, Nordens største operatør av persontransport med buss. I Norge utfører vi kollektivtransport på by- og regionsruter samt skolekjøring med buss for oppdragsgivere i Akershus,  Hordaland, Oslo og Troms. Nobina Norge AS har ca 1 000 medarbeidere og omlag 500 busser. Selskapets hovedkontor er i Oslo. Nobina Norge AS er et selskap i Nobina Gruppen. Nobina er Nordens største busselskap med ca 7 000 medarbeidere og 4 000 busser i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Rutetrafikk og skolekjøring

Vi utfører kollektivtransport på by- og regionsruter og skolekjøring i Akershus,  Hordaland,  Oslo og Troms.

> Tjenester

Ledige stillinger

For å nå våre mål er Nobina opptatt av godt lederskap og at alle våre medarbeidere skal utvikle seg, være delaktive og skape engasjement.  

 > Ledige stillinger

Nyheter