Kryssningstrafik 2019

Sommaren 2019 ansvarade Nobina för transporter från Stockholms hamnar och Arlanda. Uppdragsgivare var Baltic Gateway, en internationell leverantör av tjänster inom kryssningsindustrin.

Bussarna trafikerade hamnarna Värtahamnen, Frihamnen, Stadsgården och Nynäshamn.

Nobina ansvarade för 170 kryssningsanlöp totalt där allt från 6–95 bussar gick i daglig trafik. Antalet kryssningspassagerare per dag som erbjöds sightseeing eller transport till sina utflyktsmål med Nobinas bussar uppgick i snitt till 1 000–1 500 passagerare. Uppdraget startade 24 april och avslutades 23 oktober.