Välkommen till Nobina!

Nobina publicerade sin Q3-rapport 22 december

Rapporter och presentationer Pressmeddelanden Kalender Aktien Jobba hos oss Nobina Sverige

Nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Nobina delårsrapport 1 september 2020–30 november 2020

Starkt resultat, två förvärv och nytt klimatmål.

Trots en utmanande marknadssituation fortsätter Nobina att förbättra resultatet genom effektiviseringar, retroaktiva förhandlingsintäkter samt den omfattande anpassning av affärsmodellen som dotterbolaget Samtrans genomfört under pandemin. I november har ett nytt klimatmål lanserats som visar höga ambitioner i bolagets arbete med att minska växthusgasutsläppen och bidra till att tackla klimatutmaningarna. I december har dessutom två förvärv annonserats som stärker verksamheten och vår kapacitet inom viktiga strategiska områden.

Läs mer

Nobina genomför strategiskt förvärv av Göteborgs Buss och stärker positionen inom omsorgsresor

Nobina ingår avtal om att förvärva bussföretaget Göteborgs Buss AB med säte i Göteborg. Med förvärvet stärker Nobina, genom det helägda dotterbolaget Samtrans sin position inom omsorgsresor och gör samtidigt ett marknadstillträde i Västsverige.

Läs mer