Välkommen till Nobina!

Nobina presenterar sin Q4-rapport idag

Q4 rapport Rapporter och presentationer Pressmeddelanden Kalender Aktien Nobina Sverige

nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nobina AB (publ)

Aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2019 kl. 14.00 på World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.

Läs mer

Nobina vinner nya kontrakt för HSL i Helsingfors

Nobina får utökat förtroende att driva och utveckla kollektivtrafiken i Helsingfors tillsammans med HSL. Nobina vinner två nya kontrakt för stadstrafik, som tillsammans innefattar 34 tursatta bussar och har ett samlat kontraktsvärde på cirka 50 miljoner Euro.

Läs mer