Välkommen till Nobina!

Nobina publicerade sin Q2-rapport 30 september

Rapporter och presentationer Pressmeddelanden Kalender Aktien Jobba hos oss Nobina Sverige

Nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Nobina ingår avtal om akut tågersättning för Öresundstågen

I ett nytt avtal om tågersättning för oplanerade avbrott i Öresundstågens trafik kommer ett nära samarbete mellan SJ Öresund, Bergkvara buss och Nobina att skapa förutsättningar för snabba lösningar med resenärerna i främsta fokus.

Läs mer

Nobina delårsrapport 1 juni 2020–31 augusti 2020

Kraftfulla åtgärder har gett resultat

Coronapandemin fortsätter prägla Nobinas marknader med lägre resandevolymer som följd, även om en fortsatt återhämtning har noterats. Som tidigare kommunicerat kunde Nobina förbättra resultatet under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år genom kraftfulla åtgärder i form av ökad kostnadskontroll, effektiviseringar, snabb omställning samt även retroaktiva intäkter om 27 MSEK. De retroaktiva intäkterna drivs av att företaget ingått avtal med ett antal uppdragsgivare om effekterna av pandemin på incitamentskontrakt. Dessutom har dotterbolaget Samtrans Omsorgsresor anpassat sin affärsmodell för att kunna tillgodose samhällets behov av mobila teststationer för covid-19. Slutligen har även positiva effekter från kontraktsmigrering i Norge och Finland bidragit till den samlade resultatförbättringen.

Läs mer