Välkommen till Nobina!

Nobina presenterade sin Q2 rapport 27 september

Rapporter och presentationer Q2 rapport Pressmeddelanden Kalender Aktien Jobba hos oss Nobina Sverige

nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Återköp av aktier i Nobina

Nobina AB (publ) (”Nobina”) har under perioden 7 november – 13 november 2019 återköpt sammanlagt 121 106 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobinas aktiesparprogram, dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma. Återköpsprogrammet, som Nobina offentliggjorde den 29 oktober 2019, genomförs i enlighet med marknadsmissbruks­förordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Läs mer

Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier

Årsstämman beslutade den 29 maj 2019 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, beslutat att inleda ett återköpsprogram omfattande högst 961 667 aktier. Återköpsprogrammet har som syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobinas aktiesparprogram, dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma.

Läs mer