Välkommen till Nobina!

Nobina presenterade sin Q2-rapport 28/9

Länk

nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Återköp av aktier i Nobina

Nobina AB (publ) (”Nobina”) har under perioden 5 oktober – 12 oktober 2018 återköpt sammanlagt 376 366 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobinas aktiesparprogram, dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma. Återköpsprogrammet, som Nobina offentliggjorde den 1 oktober 2018, genomförs i enlighet med marknadsmissbruks­förordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Läs mer

Nobina kommunicerar nya finansiella mål på kapitalmarknadsdagen

I samband med delårsrapporten för det andra kvartalet konstaterades att samtliga finansiella mål från börsintroduktionen infriats. I dag på kapitalmarknadsdagen presenteras de nya finansiella målen.

Läs mer