Vi är Nobina

Med cirka 13 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare har vi en unik möjlighet att göra skillnad. Med hållbart ansvar och nytänkande som bidrar till fler fossilfria resor. Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag.
BRT buss i Skåne, mobilitet

18 miljoner fler resor med ökad framkomlighet

Bristande framkomlighet och ökade restider är en av de största utmaningarna för kollektivtrafiken i hela Norden. Det påverkar människors vilja att resa tillsammans, vår förmåga att bygga hållbara samhällen och inte minst möjligheten att nå gemensamma klimatmål. Dessutom leder det till ökade kostnader.

Thomas Nohre blir ny vd för Nobina Care

Thomas Nohre har utsetts till ny vd för Nobina Care och till medlem av Nobinas koncernledning. Han kommer närmast från rollen som Chief Business Officer i ett bolag inom svensk krisberedskap.
elektriska Västtrafikbussar

Nobina får förnyat förtroende av Västtrafik

Västtrafik väljer att förnya sitt samarbete med Nobina genom två nya kontrakt som omfattar både stadstrafik och landsbygdstrafik i Skaraborg. Avtalen sträcker sig över tio år från trafikstart i juni 2025.
Martin Pagrotsky, VD Nobina Sverige och Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholm

Nobina och Stockholms stad ingår jobbpakt

Kollektivtrafiken lider av stor förarbrist. Under kommande år bedöms behovet av nya förare uppgå till hela 5000 årligen. Bara i Stockholmsregionen behövs 600 nya förare kommande år varav Nobina själva har ett årligt behov av att anställa minst 200 nya förare. Nu ingår Nobina och Stockholms stad ett formellt samarbete för att utbilda och anställa fler förare i yrket.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024