Välkommen till Nobina!

Nobina publicerade sin årsredovisning den 7 maj

Rapporter och presentationer Q4 rapport Pressmeddelanden Kalender Aktien Jobba hos oss Barkarbystaden Nobina Sverige

Nordens största och mest erfarna kollektivtrafikföretag

OM KONCERNEN

Läs mer

Bolagsstyrning

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer

Mindre trängsel på Södertäljes bussar

SL genomför tillsammans med sina operatörer omfattande insatser för att minska trängseln i kollektivtrafiken. I Södertälje har arbetet med att undvika fulla bussar gett goda resultat. Ny resandestatistik visar att nio av tio bussar hade mindre än hälften av sittplatserna upptagna under april månad. Endast på 86 av 32 612 avgångar var samtliga sittplatser upptagna. Det ska jämföras med januari månad då ca 1 800 av bussturerna var fullsatta.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nobina AB (publ)

Aktieägarna i Nobina AB (publ) (”Nobina” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2020 kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Läs mer