1. Nobina /
  2. Våra erbjudanden /
  3. Nobina Care /
  4. Våra erbjudanden och tjänster

Våra erbjudanden och tjänster

Vi arbetar främst med vad som brukar kallas för särskilda persontransporter. Det är samlingsnamnet för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Syftet med dessa transporter är att resenärer som av olika anledningar har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken ska ges lika goda möjligheter att resa till exempelvis skolor, dagliga verksamheter, arbetsplatser och fritidsaktiviteter.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024