Hållbarhet i allt vi gör

Att underlätta människors rörlighet och minska belastningen på miljön är nycklar till ett mer hållbart samhälle – lokalt och globalt. Nobina erbjuder ledande och smarta trafiklösningar, och får fler att resa kollektivt. Vi är en del av lösningen, och hållbarhet är något som präglar Nobina inifrån och ut – varför vi finns, vad vi erbjuder och hur vi styr verksamheten.

Smarta trafiklösningar för ett hållbart samhälle

Nobina strävar efter att fler ska välja buss framför bil. Det är vårt främsta bidrag till ett hållbart samhälle med mindre trafik och trängsel, utsläpp och stress.

Långsiktig resursanvändning

Nobina hushåller med resurser – i de stora besluten, likväl som i det dagliga gnetandet. Det är viktigt att vi gör bra val då vi köper bussar, drivmedel och annan energi samt materiel. Utöver de egna insatserna ställer vi krav på och utmanar leverantörer samt agerar aktiv partner till uppdragsgivare.

Ansvarstagande arbetsgivare och samhällsaktör

11 000 medarbetare, varav 9 500 bussförare, får Nobina att rulla. Vi är beroende av att många människor väljer Nobina som arbetsgivare. Vi erbjuder välkomnande, trivsamma och utvecklande jobb, för såväl unga som för personer som av olika skäl stått långt ifrån den nordiska arbetsmarknaden.
Copyright Nobina 2023