Hållbarhet i allt vi gör

Vi på Nobina är stolta över att ha en affärsmodell som är hållbar i grunden. Ju fler transporttjänster vi levererar desto bättre både för samhället och miljön. Vi nöjer oss dock inte med det utan jobbar även systematiskt med våra medarbetares arbetsmiljö och engagemang men också med att maximera vår positiva effekt på miljö, resenärer och samhälle.
Glad bussresenär, reflekterande gröna löv

Hållbarhet i grunden

Hållbarhet är en integrerad del av Nobinas strategi, där hållbarhet är grunden i det strategiska ramverket. Den hjälper oss att få med alla hållbarhetsaspekter, i allt vi gör, på alla nivåer. Från ständiga förbättringar inom miljö och effektivitet, till att vara en bra arbetsgivare, till att vara ett etiskt företag. Från bussförarhytten till verkstadsgolvet till styrelserummet.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024