1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina först i Norden med klimatmål godkända av...

Nobina först i Norden med klimatmål godkända av SBTi

Nobina och kollektivtrafiken är på många sätt en del av lösningen på flera av samhällets utmaningar – från klimatförändringar till rörligheten i samhället. Där Nobina nu tar ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete genom att ansluta sig till Science Based Targets initiative, SBTi. Därmed blir Nobina det första nordiska kollektivtrafikföretaget på bussmarknaden som får sina mål godkända av SBTi.

Nobinakoncernen, med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark, har åtagit sig att minska sina utsläpp från bränsleförbrukning med 50 procent per passagerarkilometer, Well-to-Wheel, fram till 2030 med 2019 som basår, och under samma period minska sina utsläpp från Scope 1 och 2 med 50 procent i absoluta tal. Mål som enligt SBTi går i linje med Parisavtalet.

− Varje år reser mer än en miljon människor hållbart i någon av våra bussar, och varje dag möjliggör vi för människor att ställa bilen hemma. Samtidigt står transportsektorn för 30 procent av koldioxidutsläppen globalt. En stor utmaning, men också en möjlighet att vara en del av lösningen, att kunna erbjuda samhället fossil- och i högre grad emissionsfria transporter där vi reser tillsammans, säger Henrik Dagnäs, Koncernchef på Nobina.

− Ett klimatmål som är godkänt av SBTi visar att vi menar allvar med vårt hållbarhetsarbete, ett stöd och bevis för vårt arbete och riktning framåt. Inte bara i utsläppen från våra egna fordon utan från hela verksamheten och värdekedjan. Även om vi är stolta över vårt arbete med att minska klimatpåverkan och utsläppen från transportsektorn, så är vi långt ifrån klara, säger Jenny Karlsson, Head of Sustainability på Nobina.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024