1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden

Pressmeddelanden och nyheter

Välj år
Välj nyhet
Publicerat:
Thomas Nohre har utsetts till ny vd för Nobina Care och till medlem av Nobinas koncernledning. Han kommer närmast från rollen som Chief Business Officer i ett bolag inom svensk krisberedskap.
Publicerat:
Västtrafik väljer att förnya sitt samarbete med Nobina genom två nya kontrakt som omfattar både stadstrafik och landsbygdstrafik i Skaraborg. Avtalen sträcker sig över tio år från trafikstart i juni 2025.
Publicerat:
I ett nytt avtal med start i 3 juni 2024 ger Uleåborgs regiontrafik förtroende till Nobina att driva och utveckla stadstrafiken i Uleåborg. Kontraktet sträcker sig över åtta år med två möjliga optionsår.
Publicerat:
Tonje Wikstrøm Frislid har utsetts till ny vd för Nobina Norge och till medlem av Nobinas koncernledning. Hon kommer närmast från rollen som koncernchef i det norska flygbolaget Flyr.
Publicerat:
Genom ett nytt kontrakt får Nobina utökat förtroende av Föli att driva och utveckla stadstrafiken i Åbo. Från och med trafikstarten i juli 2024 kommer all trafik att drivas med elbussar. En tydlig satsning på hållbarhet.
Publicerat:
Nobina rekryterar Amina Berg Wadsten till rollen som People and Culture Director med fokus att driva strategisk utveckling av Nobinas arbetsgivarvarumärke, kompetensförsörjning och värderingsarbete i koncernen.
Publicerat:
Kollektivtrafiken lider av stor förarbrist. Under kommande år bedöms behovet av nya förare uppgå till hela 5000 årligen. Bara i Stockholmsregionen behövs 600 nya förare kommande år varav Nobina själva har ett årligt behov av att anställa minst 200...
Publicerat:
Det går att nå målet om att 4 av 10 motoriserade resor sker med kollektivtrafik, senast år 2030, trots pandemitappet. Det slås fast i en ny undersökning gjord av Transportföretagen. Men för det krävs fyra nyckelfaktorer: klimatpåverkan, innovation,...
Publicerat:
Till skolor, jobb, familj, släktingar och fritidsaktiviteter reser en miljon resenärer varje dag i Nobinas bussar. Och längst fram vid ratten, dygnet runt, året runt, jobbar de människor som gör resorna möjliga.
Publicerat:
Bram Lauwers har utsetts till vd i Nobina Danmark och medlem i Nobinas koncernledning. Bram har fram tills nu haft en delad roll som affärsområdeschef för Nobinas verksamhet i syd och Danmark och tillträdde rollen som vd, fullt ut den 1 mars.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2023