Nobina Aktie 108,6 SEK
0,56%

Pressmeddelanden och nyheter

Välj år
Välj nyhet
Publicerat:
Nobina AB (publ), 556576-4569, håller extra bolagsstämma tisdagen den 22 februari 2022 kl. 10.00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.30.
Publicerat:
Den 13 december 2021 offentliggjorde Basalt[1], genom Ride BidCo AB (”Ride BidCo”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nobina att överlåta samtliga sina aktier i Nobina till Ride BidCo för 108 kronor kontant per aktie...
Publicerat:
Starkt resultat och stabil kärnverksamhet Nobina fortsätter att utvecklas starkt. Under räkenskapsårets tredje kvartal ökade nettoomsättningen med 20 procent till 3 427 MSEK och EBITA steg till 410 MSEK, återigen det högsta resultatet någonsin för...
Publicerat:
Nobina ABs rapport för det tredje kvartalet 2021/2022 kommer att publiceras onsdagen den 22 december 2021 klockan 08:00 (CET).
Publicerat:
Styrelsen för Nobina har, efter noggranna överväganden, enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från Ride BidCo.
Publicerat:
Nobina utser Henrik Dagnäs till COO och vice koncernchef i Nobina AB med operativt ansvar för affärsområdena Bus och Care i koncernen. Samtidigt som Martin Pagrotsky utses till ny vd för Nobina Sverige AB.
Publicerat:
Idag arrangerar Nobina AB (publ), Nordens största och mest erfarna leverantör av kollektivtrafiktjänster, en kapitalmarknadsdag. Nobina offentliggör reviderade finansiella mål om en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt på 7 procent, en...
Publicerat:
”En stark företagskultur, ett imponerande rekryteringsarbete och möjlighet till stor utveckling”. Så lyder organisationen Karriärföretagens motivering till att Nobina är en av 100 svenska företag som har utsetts till Karriärföretag 2022.
Publicerat:
Nobina, Nordens största och mest erfarna leverantör av kollektivtrafiktjänster, bjuder in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag som hålls den 24 november 2021 klockan 15:00 CET.
Publicerat:
I ett nytt avtal får Nobina både förnyat och utökat uppdrag att driva akut tågersättning för fyra områden i Västtrafiks tåglinjenät. Det nya avtalet möjliggör för snabba lösningar med resenärernas behov i fokus.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2022