Pressmeddelanden och nyheter

Välj år
Välj nyhet
Publicerat:
Nobinas styrelse har utsett Henrik Dagnäs till ny vd och koncernchef för Nobina AB. Han efterträder Magnus Rosén som kommer fortsätta sin roll i styrelsen.
Publicerat:
Ruter väljer att utöka samarbetet med Nobina i samband med nyttjandet av en option på 14 elektriska ledbussar på linje 23 mellan Lysaker och Simensbråten. Optionen är ett tillägg till det kontrakt som Nobina vann i juni 2022, där Nobina fick både...
Publicerat:
Genom ett nytt kontrakt får Nobina utökat förtroende av Ruter att driva och utveckla stadstrafiken i Oslo med omnejd. Det nya avtalet startar i december 2023 och som alltid står hållbarhet, trygghet och ett bra bemötande i fokus för Nobina.
Publicerat:
Idag tar Nobina över ansvaret för busstrafiken i flera delar av Sverige och i Danska Kolding. De nya trafikavtalen innebär inte mindre än 215 nya bussar, 177 av dessa ska drivas med el. Samtidigt välkomnas över 500 nya medarbetare till Sveriges...
Publicerat:
Nobina AB (”Nobina”) ingår avtal om att förvärva 100% av Anja och Dennis Hemservice AB (”Anja & Dennis Hemservice”) som är en av de största enskilda utförarna av hemtjänst i Stockholms stad. Förvärvet är en fortsatt satsning och utveckling av...
Publicerat:
För första gången finns nu en reseplanerare på arabiska på den svenska marknaden. Travis, som erbjuder både kollektivtrafik och annan mobilitet i en och samma app, har lanserat en uppdatering på arabiska för både iOS och Android.
Publicerat:
Genom ett nytt kontrakt får Nobina förtroende av Midttrafik att driva och utveckla stadstrafiken i Horsens med omnejd. Från och med trafikstarten i juni 2023 kommer all trafik att drivas med elbussar. En tydlig satsning på hållbarhet.
Publicerat:
Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024, (”Obligationerna”).
Publicerat:
Vid årsstämman i Nobina AB (publ) idag den 31 maj 2022 beslutades det bl.a. om omval av samtliga styrelseledamöter och revisorn, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt att vinstutdelning inte ska utgå.
Publicerat:
Från och med idag kan resenärerna äntligen få svar på var bussen verkligen befinner sig med hjälp av några få klick i Travis. Genom att koppla samtliga bussars GPS-position till Travis reseplanerare får SL-resenärerna koll på om bussen är i tid.
Copyright Nobina 2022