Nobina Aktie 75,65 SEK
-1,05%

Pressmeddelanden och nyheter

Välj år
Välj nyhet
Publicerat:
Nobina ABs rapport för det andra kvartalet 2021/2022 kommer att publiceras torsdagen den 30 september 2021 klockan 08:00 (CEST). 
Publicerat:
Movia väljer att ge Nobina förnyat förtroende i två nya avtal där det ena kontraktet även innebär en utökning av nuvarande samarbete. Totalt innefattar de två kontrakten 24 tursatta elbussar och bedöms ha ett sammanlagt värde på cirka 570 miljoner...
Publicerat:
Fortsatt starkt resultat, hög tillväxt samt ett nytt förvärv. Under det första kvartalet fortsatte Nobinas starka finansiella utveckling. Vi ökade lönsamheten, vann fem nya kontrakt med ett totalt kontraktsvärde om ca 6,7 miljarder SEK och...
Publicerat:
Nobina ABs rapport för det första kvartalet 2021/2022 kommer att publiceras fredagen den 2 juli 2021 klockan 08:00 (CEST). 
Publicerat:
Kollektivtrafiken har skakats om av pandemin. Kollektivtrafikbarometern visar att den totala marknadsandelen har sjunkit från 32 procent till 21 procent, men samtidigt har 70 procent av resenärerna fortsatt resa som vanligt.
Publicerat:
Hemarbete, inställda eller publiklösa evenemang, stängda skolor och reseavrådan, det finns många anledningar till att resandet med Nobinas bussar minskat kraftigt under covid19-pandemin. Nu när allt fler tecken tyder på att pandemin går mot sitt...
Publicerat:
Nobina får fortsatt förtroende att driva kollektivtrafik i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. De två kontrakten är värda totalt drygt 1,7 miljarder SEK under avtalstiden. Kontrakten omfattar totalt cirka 65 tursatta el- och biogasbussar, och...
Publicerat:
Nobina AB (publ) har hållit årsstämma den 31 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning, utan fysiskt deltagande.
Publicerat:
Nobina Finland får förtroendet att driva totalt fyra kontrakt i Helsingfors, varav ett är helt nytt för Nobina. De fyra kontrakten omsätter totalt cirka 207 miljoner euro under avtalstiden på sju år, och omfattar totalt 122 tursatta bussar, varav...
Publicerat:
Efter avslutad upphandling står det nu klart att Stockholms Stad valt att både förnya och utöka sitt samarbete med Samtrans Omsorgsresor.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021