1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Hållbarhet i allt vi gör /
  4. Planet

Planet

Nobina erbjuder kollektivtrafik som möjliggör för miljoner människor i hela Norden att resa tillsammans och hållbart. I en värld där transporter står för en stor del av klimatutsläppen, är omställningen till ökat kollektivt resande en självklar och effektiv väg till att nå både Sveriges och EU:s klimatmål. Med vår storlek kan Nobina verkligen göra skillnad och hjälpa till att driva på omställningen. Det vill vi göra genom att ta ansvar, utveckla ännu bättre lösningar och göra kollektivtrafiken både effektivare och attraktivare. Det arbetet börjar i våra egna tuffa mål, som är validerade av av Science Based Target initiative. För även om vi varje dag hjälper människor att resa tillsammans måste vi fortsätta minska våra utsläpp för att vår positiva inverkan på miljö och klimat ska bli så stor som möjligt.

Globala mål 7 och 12

Så bidrar Nobina till målen

Nobina bidrar främst till delmål 12.2 som är att senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser, där vi arbetar med att ställa om fordonsflottan till 100 procent förnybara drivmedel och utbilda våra förare i att köra energieffektivt.


Nobina bidrar till mål 7 genom att hela tiden söka lösningar för att minska vår egen energiförbrukning. Det är extra viktigt då vi samtidigt ställer om till elfordon för att minska användningen av fossila bränslen.

Framgångsrika On demand-lösningar

På många platser i våra nordiska länder, med små städer och stora avstånd, är den traditionella kollektivtrafiken med fasta busslinjer inte ett realistiskt alternativ, vare sig för trafikoperatörer, regioner eller resenärer. Det krävs helt enkelt nya, smarta sätt att resa tillsammans. Som Nobinas On demand-koncept.

En av de stora utmaningarna för kollektivtrafiken är att kunna erbjuda attraktiva lösningar på mindre orter, i landsbygd och glesbygd, till rimliga kostnader och biljettpriser. I många regioner är avstånden långa och turerna få vilket gör att bussar kör många mil näst intill tomma. Här har Nobina med stor framgång infört On demand-trafik – trafik ”på begäran” som ger mer och bättre kollektivtrafik med mindre resurser och lägre kostnader.


Smart, efterfrågestyrd trafik

Med On demand-trafik kan resenärer beställa sin resa själv när som helst, hur som helst, vart som helst. Istället för en fast busslinje med ett antal hållplatser, har On demand-trafiken betydligt fler så kallade virtuella hållplatser där man kan kliva på. Resenären beställer sin resa i en app och får direkt reda på ungefärlig väntetid, som sällan är mer än 10–15 minuter.
I Säffle har resandet med kollektivtrafiken ökat med 1200 procent sedan införandet 2021. Därefter har Nobina även infört On demand-lösningar i Sunne, Sundsvall och Kinna. Lösningarna skiljer sig delvis åt mellan olika platser men bygger på samma smarta fördelar – busstrafik med mycket bättre tillgänglighet och flexibilitet för resenärerna och samtidigt avsevärt minskad klimat- och miljöpåverkan.

Bara hållbara fördelar

Det som i teorin kan låta omöjligt både praktiskt och ekonomiskt – att skicka ut bussar på beställning, ungefär som taxi – har visat sig vara en väldigt framgångsrik lösning med bara hållbara fördelar:

  • Resenärerna åker när de vill, vart de vill, och får i de allra flesta fall närmare till ”sin” hållplats eftersom de virtuella hållplatserna är många fler.
  • Istället för stora bussar kan vi köra med mindre bussar och minibussar, anpassat till antalet resenärer. Det minskar utsläpp, resursförbrukning och buller.
  • Bussarna kör alltid närmaste vägen och åker aldrig på tider eller till hållplatser där det inte finns några resenärer, utan bara när, där och dit någon vill åka.
  • Fler människor på mindre orter och landsbygd kan och vill resa med kollektivtrafik och får möjlighet att ställa bilen – eller kanske rent av avstå från att investera i en bil eller andrabil.
  • Fordon frigörs och kan nyttjas där de behövs bättre.
  • On demand-trafik kan användas som alternativ till reguljär busstrafik som kan vara svår att göra effektiv och attraktiv på landsbygd, eller som komplement till traditionella fasta busslinjer i städer.

Full fart mot målet om 100 % elbussar i Danmark 2030

I Danmark har Nobina tryckt gasen i botten och gått från noll till 100 elbussar på tre år. Det pågår även en nära dialog med uppdragsgivarna om möjligheten att öka elbussarnas livslängd, som ytterligare en del i den gröna omställningen.

Till skillnad från i övriga Norden har dieselbussar varit dominerande i Danmark ända till 2019. Därefter har det gått desto fortare efter tydliga politiska beslut om att ställa om till eldrift, där Danmark har ”hoppat över” fasen med biobränslen och gått direkt till elektrifiering.

Nobina Danmark är av de aktörer som tagit täten med en acceleration från noll till 100 elbussar på tre år, vilket är en tredjedel av företagets bussflotta i Danmark.Omställningen fortsätter i samma takt framöver med ytterligare 100 elbussar under kommande tre år, med sikte på att alla bussar ska vara elektrifierade år 2030 enligt nya anbudskrav.
Nobina var även pionjär i Danmark med att testa vätgasdrift.År 2018 var det framtida vägvalet fortfarande osäkert mellan eldrift, vätgas, eller kanske något annat alternativ. Nobina erbjöd sig då i ett anbud att köra den första vätgasbussen i skarp drift på en reguljär linje utanför Köpenhamn, vilket man gjorde under två år.
Även om omställningen är nödvändig och självklar innebär den betydligt högre investeringar, som påverkar både Nobina Danmark och uppdragsgivarna. Här tittar
Nobina Danmark på olika modeller för hur elbussarna kan renoveras och uppdateras för att kunna användas betydligt längre, samtidigt som företaget har en nära dialog med beställare om vad som krävs i kontrakt och kravställning för att elbussarnas livscykel ska kunna bli mer jämförbar med tåg eller spårvagn i framtiden.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024