1. Nobina /
  2. Om oss /
  3. Våra värderingar

Levande värderingar stöttar alla medarbetare

Nobina är ett värderingsstyrt företag, och med våra tre värderingar slår vi fast hur vi jobbar inom alla delar av vår verksamhet. Värderingarna präglar hur vi uppträder, hur vi jobbar och hur vi är mot varandra. De fungerar som koncernens fundament och vår inre moraliska kompass. Liksom som stöd i olika situationer i jobbet. Vi strävar också alltid mot att ha en levande dialog om våra värderingar, liksom en dialog om hur bra vi lever upp till dem. För nyttan av värderingarna skapas ju först när de flyttas från pappret till att bli konkreta beteenden.

Våra värderingar är:

Vi respekterar varandra

Vi värnar allas lika värde och behandlar varandra med vänlighet och omtanke. Tillsammans skapar vi ett tryggt och kreativt arbetsklimat. Vi agerar på bristande respekt mot resenärer, varandra och företaget.

Vi bryr oss

Vi är engagerade, lyhörda och bryr oss om varandra. Vi tar ett aktivt ansvar för miljö, samhälle, trygghet och säkerhet. Vi uppmuntrar hälsa och personlig utveckling.

Vi tar ansvar

Vårt arbete präglas av ansvar, tillit och delaktighet. Vi tar ansvar för vår egen och för företagets utveckling. Vi är goda föredömen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024