1. Nobina /
  2. Våra erbjudanden /
  3. Nobina Care /
  4. Vi är Nobina Care

Vi är Nobina Care

Med 13 000 medarbetare i fyra länder är Nobina Nordens största företag inom kollektivtrafiken.

Vi är också Sveriges ledande aktör inom särskilda persontransporter. Hit räknas alla de resor som av olika anledningar inte kan göras i den ordinarie kollektivtrafiken, såsom skolskjuts, sjukresor, färdtjänst och omsorgsresor. Till skillnad från traditionella taxiföretag arbetar vi endast med upphandlad trafik.

Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare är vi stora nog att göra skillnad för resenärerna. En skillnad som är nödvändig.

När den ordinarie kollektivtrafiken inte räcker till, måste våra resor vara pålitliga. För många resenärer innebär en resa med oss den enda möjligheten att transportera sig dit man måste. Inte sällan gäller det ett sjukhusbesök, en arbetsresa eller att komma fram till skolan i tid.

Omvänt innebär det stor oro, stress och frustration när en resa uteblir eller är försenad. Detta ställer höga krav på hela verksamheten. Från trafikledare och trafikplanerare, till förare och kundtjänstmedarbetare. I alla verksamhetens delar behöver resenärernas behov styra både kunskapsnivån, ambitionerna och kvaliteten. Det borde inte vara enklare att köpa en tandborste från andra sidan jordklotet än att beställa en skolskjutsresa åt sitt barn.

Vår vision är att tillsammans med landets kommuner och regioner utveckla bättre och hårdare krav på hur särskilda persontransporter måste fungera. Genom aktiv samverkan kan vi se till så att fler resenärer, familjer och anhöriga får en enklare vardag.

Tveka inte på att höra av dig till oss. Vi vill alltid lära oss mer. Vi behöver alltid bli fler. Och vi behöver alltid bli bättre.

Vårt uppdrag

Vi arbetar i huvudsak med upphandlad trafik. Till skillnad från andra branschkollegor är vårt fokus resor med särskilda behov.

Det innebär att vi varje dag, i varje ögonblick prioriterar de resor som samhället har störst behov av att utföra. Vi tror inte på intressekonflikter mellan kommersiell verksamhet och offentligt upphandlade sjukresor. Hos oss ska en förare aldrig behöva välja mellan en taxiresa till flygplatsen eller en färdtjänstresa från mataffären.

Likväl består vår verksamhet av många svåra uppdrag och utmaningar. Skolskjuts för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer behöver utföras med extra kunskap, omsorg och noggrannhet. Trafiksituationen i våra storstäder försvårar planering och att bilar kommer fram i tid. Teknikutveckling och förväntningar gör att hela branschen måste ta stora kliv framåt vad gäller nya digitala verktyg.

Men det är också vad som gör vår verksamhet så spännande. Hos oss möter omsorg och omtanke om den enskilda människan avancerad trafikplanering och nya digitala hjälpmedel. Genom att leda utvecklingen inom vår bransch vill vi tillsammans med landets kommuner och regioner utveckla bättre transportlösningar.

Hur kan vi hjälpa till?

Vi vill att du som beställare av persontransporter ska kunna få hjälp med hela din resa. Oavsett om du söker information för ökad förståelse om hur vår bransch fungerar eller om du vill komma i kontakt med oss för brådskande behov av att lösa en transport.

Inom Nobina arbetar vi med uppdrag som kräver att vi har förmåga inom bland annat följande områden:

  • Skolskjuts, färdtjänst, riksfärdtjänst, serviceresor, omsorgsresor, rullstolstaxi, mattransporter, bud- och bårtransporter respektive hemtjänst.
  • Kundtjänst, beställningscentral och reklamationshantering belägen i Sverige.
  • Inköp, drivmedelsförsörjning, fordonsplanering och laddoptimering.
  • Trafikplanering och trafikledning.
  • Beställningssystem för turbundna resor och tillhörande användarapplikationer såsom resenärs- och förarappar.
  • Kommunikation och utbildning för beställare, vårdnadshavare.

 

Våra erbjudanden

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024