1. Nobina /
  2. Karriär /
  3. Vi är Nobina /
  4. Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering - vi gillar olika

På Nobina ska varje medarbetare få vara öppen med vem hen är, och välkomnas som en unik individ. Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, vare sig det gäller att få ett jobb eller att göra sin röst hörd. Alla ska med andra ord känna sig inkluderade. Upplevelsen av inkludering mäter vi i vår medarbetarundersökning.

Mångfald för oss innebär att vi utifrån bakgrund, personlighet, kunskap och erfarenhet, inom ramen för våra värderingar, tänker på olika sätt och kompletterar varandra. Vi tror på att allas samlade erfarenheter är viktiga för att vi som personer, våra team och vi som företag ska kunna växa och utvecklas. Vi är stolta över att arbetet med mångfald och inkludering är en viktig del i vår vardag.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024