Kollektivtrafik för alla

Nobina är förutom Nordens största kollektivtrafikföretag också Sveriges ledande aktör inom särskilda persontransporter. Vi utför resor som av olika anledningar inte kan göras i den ordinarie kollektivtrafiken, såsom skolskjuts, sjukresor, färdtjänst och omsorgsresor. Till skillnad från traditionella taxiföretag utför vi endast upphandlad trafik. Vi gör skillnad för våra resenärer!

Samtrans

Samtrans Omsorgsresor är den ledande aktören inom särskilda persontransporter i öst. Samtrans uppdragsgivare finns i huvudsak inom den offentliga sektorn och utför varje år ca 1,7 miljoner personresor.
Telepassfordon

Telepass

Telepass grundades 2008 och utför huvudsakligen persontransporter såsom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts på uppdrag av regioner och kommuner. Telepass är den ledande aktören inom särskilda persontransporter i syd och har en stark närvaro i främst i södra Sverige med en fortsatt geografisk expansion till fler närliggande regioner.
Kvinna i rullstol

Göteborgs buss

Göteborgs Buss har en stark position i Västsverige och är den ledande aktören inom särskilda persontransporter i väst, med inriktning på färdtjänst, sjukresor och skolskjuts.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024