1. Nobina /
  2. Våra erbjudanden /
  3. Nobina Care /
  4. Vi är Nobina Care /
  5. Telepass

Telepass

Telepass grundades 2008 och utför huvudsakligen persontransporter såsom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts på uppdrag av regioner och kommuner. Telepass är den ledande aktören inom särskilda persontransporter i syd och har en stark närvaro i främst i södra Sverige med en fortsatt geografisk expansion till fler närliggande regioner.

Nobina förvärvade Telepass 2021. Telepass har under de senaste åren vuxit kraftigt i södra Sverige. Telepass grundades 2008 och utför huvudsakligen persontransporter såsom färdtjänst, sjukresor och skolskjuts på uppdrag av regioner och kommuner. Därutöver bedriver verksamheten beställningstrafik med buss under varumärket Sydbuss. Bolaget förfogar över cirka 350 fordon och sysselsätter ca 500 personer. Huvudkontoret ligger i Kristianstad med driftsenheter i Ystad, Helsingborg, Vaggeryd, Sävsjö, Lund, Karlskrona och Olofström. Telepass är i fortsatt tillväxt och kommer utöka sin affär i Jönköpings län under 2024 samt etablera sig i Kronoberg under 2025.

Kontakt och ledning

Telepass AB

Besöksadress:

Tegelbruksvägen 12
291 36 Kristianstad

Telefon växel: 044-21 51 00

info@telepass.se

Webbsida: telepass.se

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024