1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Hållbarhet i allt vi gör

Hållbarhet i grunden

Hållbarhet är en integrerad del av Nobinas strategi, där hållbarhet är grunden i det strategiska ramverket. Den hjälper oss att få med alla hållbarhetsaspekter, i allt vi gör, på alla nivåer. Från ständiga förbättringar inom miljö och effektivitet, till att vara en bra arbetsgivare, till att vara ett etiskt företag. Från bussförarhytten till verkstadsgolvet till styrelserummet. Bara så kan vi klara vår uppgift, att med ledande och smarta trafiklösningar bidra till ett hållbart samhälle – idag och i framtiden.​

Nobina möjliggör för människor att ställa bilen hemma och i stället resa mer hållbart med kollektivtrafik. Vi erbjuder flexibla transportlösningar för alla, oavsett ålder, hälsotillstånd eller plats. Nobina har över en miljon resenärer och utför mer än 10 000 resor för resenärer med särskilda behov dagligen. Dessutom är vi en stor arbetsgivare med närmare 13 000 anställda, vilket gör oss till en av de 20 största privata arbetsgivarna i Sverige. Vi kan stolt säga att hållbarhet är en del av vårt DNA. Vår hållbarhetsstrategi n är en integrerad del av affärsstrategin, har en tydlig koppling till våra strategiska målsättningar och tydliggör vårt fokus på de områden där vi har bäst möjlighet att maximera vår positiva effekt – People, Planet & Society. Strategin sätter ramarna för koncernens hållbarhetsarbete samt beskriver fokusområden, mål och relevanta mätetal. För Nobina är FN:s globala mål för hållbar utveckling en viktig grundsten i vår strategi för att säkerställa långsiktigt värdeskapande för bolaget och på de marknader där vi är verksamma.

Utvalda medlemskap

UN Global Compact

Nobina stödjer FN-initiativet Global Compact och tar därmed ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsmetoder, miljö och antikorruption.

Fossilfritt Sverige

Nobina har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning om att senast 2030 utföra och köpa fossilfria inrikes transporter.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024