1. Nobina /
  2. Om oss /
  3. Vår resa

Vår resa

En riktig milstolpe för Nobina var när koncernen börsnoterades i juni 2015. Men hur gick resan fram dit? Ja, lite krokig var den allt, precis som vägarna i vårt avlånga land.

Allt började faktiskt redan år 1911, då SJ Buss startade en busslinje mellan Tanum-Grebbestad i Bohuslän, i en 32-hästars Büssing med plats för 13 resenärer. Varken vägar eller fordon var mogna för uppgiften, och trafiken lades ner efter en tid.

Men skam den som ger sig. Fler linjer tillkom i Bohuslän under 1920-talet, i 40-hästars Daimler-vagnar på vilka en öppen släpvagn kunde kopplas för godstransporter.

År 1932 startade företaget Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle (GDG) en storskalig trafikrörelse med buss och lastbil. GDG var Sveriges största enskilda järnvägsbolag (och ett de genom tidernas mest lönsamma!). Men samtidigt som järnvägen, efter förstatligandet år 1948, införlivades med SJ AB, så förblev busstrafiken kvar, som ett dotterbolag till SJ, och fick namnet GDG Biltrafik AB.

År 1990 sker en avreglering i Sverige, Danmark, Norge och Finland, som möjliggör upphandling av regional kollektivtrafik.

År 1991 samlar SJ all sin lokala busstrafik under det nya namnet Swebus. Det sker genom en sammanslagning av GDG och SJ Buss. Den länsöverskridande veckoslutstrafiken som då hade pågått länge fortsatte i egen regi under namnet Swebus Express.

År 1994 sker den första expansionen utanför Sverige, när varumärket Swebus tas i bruk i Finland efter ett förvärv där.

År 1996 köper Stagecoach Group loss företaget Swebus från Statens järnvägar.

År 2000 så köper Concordia Bus Goup Swebus från Stagecoach Group.

År 2007 Den nordiska marknaden öppnas upp ytterligare tack vare EU:s trafikförordning för kollektivtrafik.

År 2008 En etablering sker i Danmark genom kontrakt i Köpenhamn.

År 2009 Koncernen Concordia Bus Group byter nu namn till Nobina. Namnet Swebus Express används för expressbusstrafiken.

År 2015 Nobinakoncernen noteras på Nasdaq Stockholm, den 18 juni.

År 2018 Swebus säljs till Flixbus.

Samma år förvärvas den ledande aktören inom särskild kollektivtrafik i Stockholmsområdet, Samtrans. Samtrans utför, administrerar och samordnar resor för människor med särskilda behov samt skolskjuts.

2018 förvärvas också kollektivtrafikföretaget DBO Busser Holding A/S, ”De Blaa Omnibusser” i Danmark. 

År 2019 Nobina ingår i februari 2019 avtal om att förvärva delar av bussföretaget Örslev Holding ApS i Danmark.  Förvärvet av Örslev är ett första steg i Danmark inom det strategiskt viktiga området omsorgsresor.

År 2020 stärks Nobinas ställning inom omsorgsresor med förvärvet av Göteborgs Buss AB.

Samma år stärker Nobina sin position i Västsverige och inom den upphandlade linje- och skoltrafiken tillsammans med beställnings- och ersättningstrafik med förvärvet av KE´s bussar (bussföretaget Karl Erik Elofsson Buss AB) med säte i Kungsbacka.

År 2021 förvärvas Telepass som är marknadsledande inom omsorgsresor i Skåne. Därmed blir Nobina, genom dotterbolaget Samtrans och Göteborgs Buss, ledande aktör i Sverige inom omsorgsresor. 

År 2022 förvärvar Basalt Nobina. Nobinas aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Med en så pass tung historik i bagageutrymmet, kan vi konstatera att Nobina idag inte bara är Nordens mest erfarna kollektivtrafikföretag utan även det i särklass största.

Accelerationen hänger ihop med att vi har infört system för kontinuerlig förbättring av processer och kvalitet. Något som i sin tur ger konkurrensfördelar när det gäller kalkylering för risker, i att kunna effektivisera kostnaderna, lyckas utnyttja resurserna på bästa sätt och att upprätthålla en smart trafikplanering.

Nobinas färd mot nya mål är i full gång, med sikte på bransch- och marknadsledande innovation. Tack vare vår långa erfarenhet i alla delar ser vi fram emot den fortsatta resan!

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024