1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål

Långsiktig och uthållig lönsam tillväxt är centralt för att få fram de resurser som krävs för att kunna fortsätta investera i verksamheten och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Nobinas långsiktiga hållbarhetsmål och nyckeltal har utformats för att möta såväl marknadens krav som samhällets förändring.

Strategiska mål

  • Maximera positiv effekt på miljö, resenärer och samhälle

 

  • Möjliggöra för våra medarbetare att leverera på Nobinas resenärslöfte med stolthet

Maximera positiv effekt på miljö, resenärer och samhälle

Gröna förare

Andelen förare som använder sig av ecodriving ska uppgå till 90 procent.

Utfall 69% (2023/2024)

Leverantörer

Nobina har under året (2023/2024) uppdaterat uppförandekoden för leverantörer och arbetar med att implementera den. Utfallet kommer därför uppdateras nästa finansiella år.

 

Koldioxidutsläpp

Minst 50 procent reduktion av Well-to-Wheel-utsläpp
per passagerarkilometer till 2030/2031*.

Utfall +4% (2023/2024)

* Jämfört med 2019/2020

Möjliggöra för våra medarbetare att leverera på Nobinas resenärslöfte med stolthet

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024