1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Hållbarhet i allt vi gör /
  4. People

People

Nobina är en stor arbetsgivare och samhällsaktör, som involverar miljoner människor – direkt och indirekt. Varje dag ser vi till att människor kommer till skolan eller arbetet, till vänner och aktiviteter. Genom vår kollektivtrafik skapar vi samtidigt sysselsättning för närmare 13 000 medarbetare och utbildar dessutom ständigt nya förare och andra yrkesroller i vår bransch, i hela Norden. Och utbildning är viktigt eftersom vår bransch växer, vilket medför stora rekryteringsbehov både idag på i framtiden. Dessa behov tillgodoser vi i samverkan med samhället och på så sätt bidrar vi till ännu fler jobb, för ännu fler människor. Vår rekrytering och medarbetarutveckling bygger på mångfald och inkludering och ska spegla den mångfald som finns i hela samhället. Lika viktigt är det att alla våra arbetsplatser – vare sig det är ett kontor, en buss eller en verkstad – ska vara säkra, hälsosamma och trivsamma för alla. Det är genom att ta hand om våra medarbetare som vi ger dem möjlighet att uppfylla Nobinas resenärslöfte med stolthet samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

Globalt mål: 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Målet syftar till att skapa varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Så bidrar Nobina till målet

Nobina bidrar främst till delmål 8.5 – att nå full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön. Vi bidrar också till delmål 8.8 genom att uppfylla arbetstagares rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla. Som en stor arbetsgivare är Nobina för många ett första steg

Fokus på kvinnliga förare

För Nobina är tillgången på förare en nyckelfråga, särskilt när pensionsavgångarna ökar och behovet av kollektivtrafik växer.

Rekryteringsarbetet har under året inriktats mer på att nå kvinnor. Detta eftersom det behövs fler kvinnor i hela branschen och för att det är ett självklart sätt att bredda, eller snarare fördubbla, rekryteringsbasen.

I Nobina Finland har insatserna gett resultat. Här är målet att 40 procent av förarna på sikt ska vara kvinnor. Innan det riktade rekryterings- arbetet tog fart var andelen 6 procent. Till bilden hör att Nobina vunnit flera nya kontrakt i Finland och därför behöver fler förare där. Erfarenheten visar att kvinnliga förare allt mer ses som något självklart och positivt, och att de även kan få andra kvinnor att fundera på yrket. I rekryteringssatsningen i Finland valde Nobina att framför allt försöka attrahera nya förare från kvinnodominerade branscher där medarbetarna redan är vana vid att arbeta skift och har stor erfarenhet av kundservice.

En ny karriär

Tillsammans med en utbildningspartner genomförde Nobina Finland tre rekryteringskurser som fungerar som introduktion till yrket. Kurserna marknadsfördes i sociala medier, på Nobinas webbplats samt via mässor, i annonser och nyhetsbrev. På 12 platser i södra Finland genomfördes dessutom särskilda rekryteringsevent. I marknadsföringen berättade några av Nobina

Finlands nuvarande kvinnliga förare om sin egen karriärutveckling i företaget. Resultaten visar att betydligt fler kvinnor än tidigare visat intresse för föraryrket och har valts ut till Nobinas kurser. I snitt har 23 procent av deltagarna i de tre kurserna varit kvinnor. Nobina Finland har en bit kvar innan målet på 40 procent kvinnliga förare är uppnått, men är definitivt på rätt väg.

Trafiksäkerhetsvärdar – Så säkerställer vi en trygg miljö för våra resenärer

En bärande del i Nobinas resenärslöfte är att våra resenärer alltid ska känna sig trygga. Det gör säkerhet till en nyckelfråga i hållbarhetsarbetet och omfattar både medarbetare och resenärer. 

  • Ett exempel på hur vi arbetar med detta är att vi erbjuder trafiksäkerhetsvärdar i syfte att öka tryggheten, trafiksäkerheten men även säkerställa framkomlighet, punktlighet och minska skador. Med hjälp av lokala framkomlighetsansvariga identifieras platser där värden kan göra nytta, främst på platser där framkomligheten är dålig för att kunna stötta och coacha förarna att ta sig fram tryggt och säkert.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024