1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Hållbarhet i allt vi gör /
  4. People

People

Som en av Nordens största arbetsgivare är vi stolta över vår roll som en viktig samhällsaktör. Med närmare 13 000 medarbetare är vi inte bara en arbetsplats, utan en kraft som driver hela kollektivtrafikbranschen framåt. Vi investerar i kompetens, både internt och externt, för att möta de stora rekryteringsbehoven som ligger framför oss. Genom partnerskap och samarbeten med olika aktörer strävar vi efter att lösa gemensamma utmaningar, som exempelvis förarbehov. Vi gör det med ett starkt fokus på mångfald och inkludering eftersom vi är övertygade om att det, tillsammans med en motiverande, säker och hälsosam arbetsplats, är grunden för vår framgång. Det är genom att värna om våra medarbetare som vi med stolthet kan leverera vårt löfte till resenärerna, samtidigt som vi aktivt bidrar till att forma ett hållbart samhälle.

Globala mål 3, 5 och 8

Så bidrar Nobina till målen:

Nobina bidrar till mål 3 genom att arbeta för en hälsosam, trygg och säker arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser, från bussar till depåer och kontor. Vi gör det genom att jobba med ständiga förbättringar inom ledarskap, arbetsmiljö, engagemang och skapa en stark säkerhetskultur präglad av ansvar och omsorg.
Indirekt bidrar vår verksamhet också till bättre hälsa för alla i form av bland annat minskade utsläpp och minskat buller.

Inom mål 5 arbetar vi målmedvetet för ökad jämställdhet genom att arbeta för att öka andelen kvinnor i vår historiskt sett mansdominerade bransch. Genom initiativ som att bjuda in kvinnor till träffar för att få veta mer om föraryrket har vi lyckats få ett antal kvinnor att gå förarutbildning. På våra arbetsplatser jobbar vi hårt för att skapa en kultur där det är en självklarhet
med lika möjligheter och likabehandling för kvinnor och män.

Vi bidrar till mål 8 genom att erbjuda heltidsjobb med anständiga arbetsvillkor och lika lön. Att uppfylla arbetstagares rättigheter är en självklarhet, liksom att erbjuda en bra arbetsmiljö. För många är Nobina ett första steg in på arbetsmarknaden, med möjligheter till ett tryggt jobb med utvecklingsmöjligheter. Genom samarbeten med arbetsförmedlingar och via våra egna yrkesutbildningar hjälper vi till att attrahera och utbilda många nya förare varje år. Vi har kollektivavtal för alla medarbetare och strävar hela tiden efter att förbättra våra arbetsplatser och arbetsförhållanden.

 

Flera initiativ av lösa förarbristen

Förarbehovet är stort i branschen och Nobina arbetar proaktivt för att hitta nya sätt att väcka intresse för yrket och nå ut till nya potentiella medarbetare. Genom egen förarutbildning och samarbete med kommuner och arbetsförmedling hjälper vi till att öka intresset och fylla utbildningsplatser.

Kompetensförsörjningen är en framtidsfråga för Nobina, hela branschen och samhället i stort. Det är ingen nyhet att det behövs fler förare, och det ibland är en utmaning att få fler att upptäcka och utbilda sig till bussföraryrket. Nobina har därför tagit flera initiativ för att locka fler till yrket, något som ligger i både vårt eget och hela samhällets intresse.


Jobbsamarbete med Stockholms stad

En satsning är vårt samarbete med Stockholms stad för att attrahera, utbilda och anställa fler förare. Avtalet är ett slags “jobbpakt” där staden erbjuder utbildningsplatser inom komvux och yrkesvux. Nobina å sin sida garanterar anställning till de personer som fullgör utbildningen.
En viktig del i samarbetet är matchning och marknadsföring av förarutbildningen där staden och Nobina arbetar för att nå fler grupper med särskilt fokus på kvinnor och personer som står långt från arbetsmarknaden.
Här kan Nobina göra mycket för att nå breda målgrupper och väcka intresse, bland annat genom annonsering i sociala medier där förare berättar om sitt jobb och hur det är att arbeta hos oss. Resultaten har inte låtit vänta på sig: Efter att förarutbildningarna tidigare haft tomma platser, har det varit kö till den senaste utbildningsomgången.
Genom vårt samarbete med staden hjälper vi inte bara till att åtgärda ett problem för den egna verksamheten och branschen. Samarbetet bidrar även till positiva effekter som ökad integration då vi strävar efter att nå sökande med utländsk bakgrund, och ökad sysselsättning genom att människor får möjlighet att gå från arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder till trygga jobb och egen försörjning. Resultatet av samarbetet visar att detta är ett initiativ väl värt att ta efter i flera delar av koncernen där redan liknande samarbeten har inletts, till exempel i Finland.


Certifierad utbildningspartner

Andra viktiga delar i vår kompetensförsörjning är att bygga upp egen utbildningskapacitet för att bredda och stärka vår egen förmåga samtidigt som vi hjälper samhället att utbilda i ett relevant yrke. Förutom ett
flertal interna vidareutbildningar för förare har Nobina startat en egen förarskola som är godkänd och auktoriserad. Hittills har vi bland annat blivit upphandlade som utbildningsleverantör till Arbetsförmedlingen i Stockholm, ett uppdrag som startar 2024. På så sätt kompletterar vi utbildningsutbudet och ger fler möjligheter att komma in i yrket.
Båda satsningarna är exempel på Nobinas drivkraft att ta eget ansvar för att lösa utmaningar och problem, där vi gärna utvecklar samarbeten och partnerskap med andra aktörer. För att fler ska kunna resa tillsammans,
behöver vi också jobba mer tillsammans!

Pris för jobbsamverkan i Kolding kommun

I Danmark har Nobina nått stor framgång med sin satsning på jobbsamverkan, mångfald och hälsa för att behålla och attrahera nya medarbetare. Det har lett till att trafikområde Kolding blev först med att ta emot priset SammenomJOB (Tillsammans för jobb). Priset instiftades 2023 av Kolding kommuns arbetsmarknadsråd och social- och arbetsmarknadsförvaltning med syfte att lyfta fram verksamheter som bidrar till mångfald och till att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden.

Genom ett nära samarbete med kommunen och jobbcenter, bland annat i form av ”jobbdejting” får Nobina tips om intresserade och lämpliga kandidater för utbildning till förare. Nobina samarbetar även med två utbildningsföretag, Dekra och AMU Syd. Elever på skolorna bjuds bland annat in till informationsträffar hos Nobina där de får veta mer om yrket och följa med bussförare i deras vardag.
Nobinas verksamhet i Kolding sysselsätter omkring 85 förare. Förutom att vända ett rekryteringsbehov tillatt näst intill ha en ”kö” av personer som vill bli anställda, har företaget arbetat målmedvetet för att skapa en tydlig vi-kultur med nolltolerans för exempelvis rasism och sexism. De anställda erbjuds också hälsoavtal som innebär att företaget betalar hela kostnaden för upp till tio besök hos fysioterapeut, kiropraktor eller en privat vårdgivare för rehabilitering.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024