Filter

Ämne
 • Reflexsnurror för ökad säkerhet

  För att underlätta för våra kunder har Nobina Skaraborg tillsammans med Västtrafik satt upp ytterligare 60 reflexsnurror vid dåligt belysta hållplatser.

 • Mot noll utsläpp i raketfart

  Bussbolagens miljöpåverkan minskar fort. Nobinas mål är att köra helt fossilfritt och redan idag är det flera trafikområden som inte släpper ut någon koldioxid alls. Även bussarnas interiörer blir allt mer miljövänliga.

 • ​Nobina tar krafttag för att lyfta kollektivtrafiken i Malmö

  Hösten har kantats av stora utmaningar för kollektivtrafiken i Malmö. Tekniska problem har påverkat fordonens tillgänglighet, framkomlighetsproblem i staden och trafikomläggningar har lett till att turer har ställts in eller varit försenade. Nu tar Nobina krafttag för att ge trafiken ett ordentligt lyft.
 • Nobina har reparerat manipulerade bussar - och ersätts för kostnaderna

  Nobina har under december 2015 upptäckt att avgasreningen manipulerats i de 59 Malmöbussar som ägs av Skånetrafiken och som Nobina tagit över från förra kontraktsinnehavaren. Manipulationen gjordes innan Nobina tog över ansvaret. De förstörda katalysatorerna återställdes omedelbart efter upptäckten och Nobina kommer att få ersättning för samtliga kostnader som uppstått.
 • Seniorevent

  För att stärka seniorernas kunskap om och intresse för att resa kollektivt har Nobina i Skaraborg medverkat på två seniorevent.

 • Nobina Södertälje nominerat till demokratipris

  Nobina Södertälje är nominerat till 5i12-rörelsens pris för demokrati och mänskliga rättigheter efter det ansvarsfulla sätt som man hanterat utmaningar kring stenkastning, hot och otrygghet.
 • Reflextajm!

  Visste du att om du är klädd i mörka kläder om natten så syns du endast på ca 25 meters avstånd?

 • Nobina vinner busstrafikavtal i Stockholmsregionen värda omkring 4 miljarder SEK

  Nobina har i två upphandlingar vunnit trafikuppdrag för SL, AB Storstockholms Lokaltrafik; i Järfälla och Upplands Bro respektive Södertälje och Nykvarn. Avtalen omfattar över 160 bussar och det totala värdet beräknas till drygt 450 miljoner SEK årligen, under åtta respektive tio år, med start i augusti 2016.
 • Bättre luft med MalmöExpressen

  Luftkvaliteten på Amiralsgatan har blivit bättre sedan busslinje 5 - Malmöexpressen - började rulla i juni 2014. Kvävedioxidhalterna har minskat med åtta procent visar en rapport som miljöförvaltningen tagit fram, skriver Malmö stad i ett pressmeddelande.
 • Nobina vinner Norrköping

  Nobina får förnyat förtroende av Östgötatrafiken att bedriva regiontrafik i Norrköping. Det nya avtalet startar den 20 juni 2016 och sträcker sig över sex år med möjlighet till två års förlängning. Det totala värdet beräknas till närmare 400 miljoner SEK över den sexåriga löptiden.