Styrelseledamöter

Styrelse

Nobinas styrelse består av fem ledamöter samt ordförande. Jan Sjöqvist är styrelsens ordförande. Adressen till styrelsen för Nobina är c/o Nobina AB (publ), Armégatan 38, 171 71 Solna, Sverige.

Jan Sjöqvist

Ordförande i styrelsen sedan 2005.

Födelseår: 1948

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aditro Logistics AB.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef i NCC. Styrelseledamot i Stora Enso, SSAB AB, Green Cargo AB, Eltel Networks AB, Lannebo Fonder AB.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och största aktieägare.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Aktieinnehav*: 193 737

 

Bertil Persson

Styrelseledamot sedan 2018.

Födelseår: 1961

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Cristian Berner Tech Trade AB och Senior Advisor Odin Fonder och Hjalmarsson & Partners.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef i Beijer Alma AB och finanschef på Investor AB, finanschef CFO of Scania AB och vice VD i LGP Telecom AB. Styrelseledamot i Posten AB, Svensk Bilprovning AB och Swedcarrier AB.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och största aktieägare.

Utbildning: MSc from Stockholm School of Economics.

Aktieinnehav*: -

 

John Allkins

Styrelseledamot sedan maj 2013.

Födelseår: 1949

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Punch Taverns Plc. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet samt oberoende rådgivare i Renold Plc samt Fairpoint Group Plc.

Tidigare uppdrag: Tidigare uppdrag som styrelseledamot i Volex Plc, Linpac Senior Holdings Ltd, Albemarle & Bond Plc, samt Molins Plc & Intec Telecommunications Plc. CFO för MyTravel Plc samt Equant NV.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och största aktieägare.

Utbildning: Fil. kand. (Hons) företagsekonomi samt Fellow of the Charted institute of Cost and Management Accountants.

Aktieinnehav*: 54 963

 

Graham Oldroyd

Styrelseledamot sedan 2014.

Födelseår: 1961

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Henderson Alternative Strategies Trust Plc (publ.), Storbritannien, styrelseledamot och ordförande i ersättningsutskottet i PHS Group Investments Ltd, Storbritannien, styrelseledamot inom Church Commissioners For England, Senior Adviser för MCF Corporate Finance, Storbritannien, Senior Advisor för Downing LLP, Storbritannien, styrelseledamot inom MBA Advisory Board, Durham University Business School.

Tidigare uppdrag: Partner i Bridgepoint, ansvarig för Bridgepoints investeringar i Norden

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och största aktieägare.

Utbildning: MA. Engineering, Cambridge University, MBA INSEAD Business School, Fellow of the Institution of Mechanical Engineers, UK, samt Member Chartered Institute for Securities & Investment, UK.

Aktieinnehav*: 34 375

 

Monica Lingegård

Styrelseledamot sedan 2017.

Födelseår: 1962

Övriga uppdrag: VD i Samhall AB, styrelseordförande i SSC samt styrelseledamot i Orio, Almega och Humana.

Tidigare uppdrag: VD G4S i Sverige samt VD Prenax Global. Ledande befattningar inom IT konsulting, däribland Spray och Cap Gemini.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och största aktieägare.

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet.

Aktieinnehav*: -

 

Liselott Kilaas

Styrelseledamot sedan 2017.

Födelseår: 1959

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i DNV-GL, Orkla, Norska pensionsfonden Nordic samt TioHundra.

Tidigare uppdrag: VD i Aleris AB samt styrelseledamot i Polaris Media ASA, Telenor, I.M. Skaugen och Norges Bank.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och största aktieägare.

Utbildning: MBA från IMD Business School samt Magisterexamen i matematik och statistik från Oslo Universitet/Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.

Aktieinnehav*: -

 

 

*Aktieinnehaven är uppdaterade per den 28 februari 2017

OM KONCERNEN

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer