Nobina i Norden

Med en marknadsnärvaro i form av cirka 100 kontrakt med trafikhuvudmän, fördelade över 30 trafikområden i fyra länder, är Nobina Nordens ledande kollektivtrafik företag med fokus på buss. Vår bussflotta omfattar cirka 3 600 bussar och antalet påstigande resenärer uppgår till cirka 307 miljoner.*

Nobina Sverige

Nobina har sin starkaste position på den svenska marknaden med en marknadsandel på cirka 30 procent inom regional trafik under kontrakt. Kontrakten fördelas över lokala trafikområden tillsammans med garage och verkstäder spridda runt om i landet.

Nobina Danmark 

Nobina etablerades i Danmark 2008 och har sedan dess successivt flyttat fram positionerna för att säkra fler lönsamma kontrakt med fokus på kvalitet. Positionen är framför allt stark i Köpenhamn.

Nobina Norge 

Nobina är femte största aktör med huvuddelen av trafikuppdragen i Osloområdet. Nobina Norge har en marknadsandel om sju procent i en marknad under utveckling.

Nobina Finland 

Nobina är den största trafikoperatören i Helsingforsregionen och därmed även en av landets största aktörer. Marknaden växer då upphandling av kollektivtrafik i allt snabbare takt vinner mark även utanför de större städerna.

Nobina Technology

Nobina Technology startades i början av 2016 med syfte att vara Nobinas innovationsbolag och utvecklingsbolag för framtidens tjänster inom vardagsresande. Verksamheten är en separat enhet inom koncernen, med möjlighet att fritt experimentera, samarbeta med erfarna aktörer inom branschen och utveckla nya sätt att ta sig an möjligheter relaterat till delad mobilitet med kollektivtrafik som grund.

 

 

*Nobinas Årsredovisning 2016/2017

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer