Historik

Nobinas resa startade i bohusländska Tanum 23 juni 1911. Redan i Grebbe­stad, sex kilometer bort, var första etappen avklarad. Vi har tagit oss mycket längre sedan dess och med olika namn – SJ Buss, SBC, Concordia Bus, Espoon Liikenne OY, Swebus – utvecklat och etablerat en framgångsrik verksamhet i form av dagens Nobina.

Vi är inte bara Nordens mest erfarna kollektivtrafikföretag utan även det i särklass största. Sedan 2005 har vi accelererat ytterligare, vilket tydligt framgår av de senaste årens resultatrapporter. Vi har även infört system för kontinuerlig förbättring av processer och kvalitet, som ger oss konkurrensfördelar i termer av riskkalkylering, kostnadseffektivitet, resursutnyttjande och trafikplanering.

År 2005 var andelen av den totala betalda arbetstiden våra förare tillbringade med resenärer 66 procent. År 2014 hade den ökat till 72 procent, parallellt med att våra resenärs- och kundnöjdhetsundersökningar visat kontinuerliga förbättringar.

Med erfarenhet och marknadsskicklighet som grund fortsätter Nobinas resa mot nya mål, med sikte på bransch- och marknadsledande innovation.

 

NOBINA – EN KORT HISTORIK

1911 SJ Buss startar verksamhet

1932 Företaget GDG startar storskalig trafikrörelse med buss och lastbil

~1990 Avreglering i Sverige, Danmark, Norge och Finland möjliggör upphandling av regional kollektivtrafik

1990 Swebus bildas genom sammanslagning av GDG och SJ Buss

1994 Första expansionen utanför Sverige. Varumärket Swebus tas i bruk i Finland efter förvärv

2004 Ny ledning på plats

2005 Omfinansiering och ny kapitalstruktur för koncernen

2007 EU:s trafikförordning för kollektivtrafik bidrar till att den nordiska marknaden öppnas upp ytterligare

2008 Etablering i Danmark genom kontrakt i Köpenhamn

2009 Koncernen byter namn till Nobina

2015/2016 Nobinakoncernen noteras den 18 juni 2015 på Nasdaq Stockholm.

2017 Magnus Rosén tillträder som ny vd, han ersätter Ragnar Norbäck som går i pension efter 13 år som vd.

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer