Bolagsstyrning

I bolagsstyrningsrapporten beskrivs bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer. I bolagsstyrningsrapporten beskrivs bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer. Nobina följer Svensk kod för bolagsstyrning sedan noteringen den 18 juni 2015.

Nobinas bolagsstyrningsrapporter för de senaste åren kan du ladda ner nedan.  

Nobina bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2017/2018

Nobina bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2016/2017

Nobina bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2015/2016

Nobina bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2014/2015

Nobina bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2013/2014

Nobina bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2012/2013

Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar den information du söker eller har frågor kring verksamheten.

OM KONCERNEN

Läs mer

HÅLLBARA AFFÄRER

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer