God styrning varje dag

Ansvarsfull styrning och god riskhantering är en grundläggande del av Nobina − från att prägla hur vi utformar våra arbetssätt och processer, till att vara en naturlig del av varje medarbetares dagliga arbete.

Integrerad riskhantering

All affärsverksamhet utsätts för olika risker och därför måste bolaget ha en effektiv riskhantering. Nobinas mål med sin riskhantering är inte alltid att eliminera alla risker, vilket är nästan omöjligt, utan istället hela tiden optimera eller begränsa verksamhetens risker för att kunna nå målen och följa affärsplanen. Vår riskhanteringsprocess är integrerad i såväl strategi som styrning av...

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024