Nobinas väsentliga hållbarhetsaspekter

Aspekter

Nobinas väsentliga hållbarhetsaspekter speglar verksamhetens mer betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan. Därtill de frågor som påverkar intressenternas bedömningar och beslut. Analysen är också viktig för att avgöra vilka frågor som är viktigast för oss att hantera och kommunicera kring.

De väsentligaste aspekterna bedöms som:

  • Långsiktig påverkan av kontraktsvillkor
  • Resursanvändning och minskade utsläpp
  • Säkerhet och arbetsmiljö
  • Attraktiv arbetsgivare

De har identifierats genom inventering och analys av vår egen verksamhet, affärsmodell och strategi samt i dialogen med våra intressenter.

Konkreta möjligheter för att ta ansvar och att påverka

Nobinas främsta möjlighet att påverka finns i anbudsprocessen och i utformningen av kontraktsvillkoren. Under pågående kontraktstid ligger det i vårt ansvar att driva en verksamhet i enlighet med kontraktets villkor och därtill påverka en utveckling som leder till att fler väljer att resa kollektivt och med oss.

OM KONCERNEN

Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer