I dialog med våra intressenter

Dialog

Nobina omges av en rad intressenter som på olika sätt påverkar och påverkas av vår verksamhet. Att föra en kontinuerlig och nära dialog med dem är en förutsättning för att fånga de förväntningar och krav som ställs på vår verksamhet.

Med utgångspunkt från verksamheten har Nobina identifierat våra uppdragsgivare som den mest centrala intressentgruppen tillsammans med resenärer, ägare, politiker, leverantörer, medarbetare och media.

Varje år mäter vi av hur väl vi lever upp till de hållbarhetskrav som viktiga intressentgrupper ställer på oss i en varumärkesmätning. Den bär grund för en vidare dialog i hur vi kan förbättra oss och ge tillbaka till intressenterna.

OM KONCERNEN

Läs mer

BOLAGSSTYRNING

Läs mer

INVESTOR RELATIONS

Läs mer