1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Systematiskt hållbarhetsarbete /
  4. Hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål

Långsiktig och uthållig lönsam tillväxt är centralt för att få fram de resurser som krävs för att kunna fortsätta investera i verksamheten och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Nobinas långsiktiga mål och nyckeltal har utformats för att möta såväl marknadens krav som samhällets förändring.

Resurseffektivitet i depåer

Senast 2023/24 ska 75 procent av den totala bussflottan ha utrustats med funktionalitet för sk. smart uppvärmning, som gör uppvärmningen av bussar mer effektiv. 

Senast 2022/23 ska 85 procent av den totala vattenförbrukningen som används vid tvättning av bussar återanvändas.

 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2023