1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Vår hållbarhetsagenda

Vår hållbarhetsagenda

Hållbarhet är en integrerad del av Nobinas strategi, där vår hållbarhetsagenda är en av tre delar i det strategiska ramverket. Den hjälper oss att få med alla hållbarhetsaspekter, i allt vi gör, på alla nivåer. Från ständiga förbättringar inom miljö och effektivitet, till att vara en bra arbetsgivare, till att vara ett etiskt företag. Från bussförarhytten till verkstadsgolvet till styrelserummet. Bara så kan vi klara vår uppgift, att med ledande och smarta trafiklösningar bidra till ett hållbart samhälle – idag och i framtiden.

En viktig utgångspunkt för Nobinas hållbarhetsagenda är FN:s globala hållbarhetsmåldär vi har störst möjlighet att bidra till att uppfylla mål 11 – Hållbara städer och samhällen, mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion och mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vårt hållbarhetsarbete är därför strukturerat i tre delar som kopplar till både våra strategiska fokusområden och FN:s hållbarhetsmål: 

  • Smarta trafiklösningar för ett hållbart samhälle
  • Långsiktig resursanvändning
  • Ansvarstagande arbetsgivare och samhällsaktör

Läs mer om Nobinas strategi och varför en miljon människor väljer att resa med oss, varje dag.

Vilka hållbara värden skapar vi och för vem?

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2023