1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina får ersättning för kostnad vid reparation...

Nobina får ersättning för kostnad vid reparation av manipulerade bussar

Nobina har under december 2015 upptäckt att avgasreningen manipulerats i de 59 Malmöbussar som ägs av Skånetrafiken och som Nobina tagit över från förra kontraktsinnehavaren. Manipulationen gjordes innan Nobina tog över ansvaret. De förstörda katalysatorerna återställdes omedelbart efter upptäckten och Nobina kommer att få ersättning för samtliga kostnader som uppstått.

Det var vid en planerad service som Nobina fattade misstankar om manipulation. När en fullständig kontroll genomfördes upptäcktes att 59 bussar hade uppborrade eller igensatta katalysatorer vilket medfört att avgaserna inte renats.

-  Nobina är stolt över sitt hållbarhetsarbete. Vi verkar i en bransch som är nyckeln för att lösa våra gemensamma klimatutmaningar. Därför är detta ett slag mot oss och branschen men framförallt mot miljön och de människor som åker kollektivt och vistas i Malmö, säger Ragnar Norbäck, VD, Nobina.

Nobina inledde omedelbart efter upptäckten arbetet med att byta ut de förstörda katalysatorerna för att säkerställa fungerande avgasrening och tillförlitlig trafikleverans. Nobina kommer att ersättas för samtliga kostnader som uppstått i samband med åtgärderna.

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024