1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. MTR och Nobina tecknar avtal om ersättningstrafik

MTR och Nobina tecknar avtal om ersättningstrafik

MTR och Nobina har tecknat avtal om ersättningstrafik för Stockholms pendeltåg. Avtalet startar den 11 december 2016 och löper på tio år med option på fyra år därutöver. Avtalet fungerar som en ram där volymer och andra detaljer avgörs av infrastrukturens utveckling i Stockholmsregionen under de kommande åren.

”Det känns bra att få till ett avtal som säkrar våra gemensamma kunders resor vid såväl planerade pendeltågsavstängningar som akuta händelser. Att vi valt att samarbeta med Nobina beror på att vi tillsammans har kommit fram till ett kundorienterat och effektivt sätt att organisera och genomföra ersättningstrafiken, säger Dan Hildebrand, VD MTR Pendeltågen.

Nobina har bred erfarenhet av att framgångsrikt köra ersättningstrafik. Ett exempel på detta är den gångna sommarens avstängningar i pendeltågstrafiken, då Nobina stod för huvuddelen av ersättningstrafiken och levererade resor med hög kundnöjdhet. I avtalet med MTR ökar resurserna till ersättningstrafik för att kunna ge kunden en snabbare insats vid störningar i pendeltågstrafiken.

”Nobina kör idag busstrafik i alla väderstreck runt Stockholms innerstad på uppdrag av SL. Det ger oss bra förutsättningar att snabbt och effektivt hitta vägar för ersättningstrafik i tuffa lägen. Vi ser vårt samarbete med MTR som en viktig del för att säkra hela resan för våra gemensamma resenärer – oavsett om det handlar om passning mellan buss och tåg en vanlig dag eller om det handlar om att dimensionera ersättningstrafik vid störningar”, säger Jan Bosaeus, VD för Nobina Sverige AB.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2016, kl. 16.00. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024