1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina bekräftar finansiella mål på...

Nobina bekräftar finansiella mål på kapitalmarknadsdag

En djupare inblick i Nobinas marknad, affärsmodell och finansiella utveckling var huvudfokus på bolagets kapitalmarknadsdag som hölls onsdagen den 1 juni på World Trade Center i Stockholm. Bolaget bekräftade också att de finansiella målen ligger fast.

Kapitalmarknadsdagen inleddes av vd Ragnar Norbäck som, tillsammans med Nobinas länderchefer, gav en djupare inblick i kollektivtrafikmarknaden i Norden.

Nobinas affärsmodell beskrevs mer ingående av Jan Bosaeus, vd Nobina Sverige, och Anna Jonasson, chef Operativa resurser, som förklarade framgångsfaktorerna bakom Nobinas kontraktshantering och bolagets koncept för fleet management.

Ekonomidirektör Per Skärgård gav en genomlysning av Nobinas finansiella utveckling samt en analys av hur resultaträkning, balansräkning och kassaflöde skulle påverkas med utgångspunkt från tre olika finansieringsformer, av vilken det framgick att den nuvarande finansieringsformen, finansiell leasing, är den mest fördelaktiga. Per Skärgård visade också att andelen oberoende finansiärer i leasingportföljen ökat från 5 till 18 procent.

”Vi har en större tillgång till finansiering och till bättre villkor sedan börsnoteringen och sedan vi löste våra obligationslån. Med en leasingportfölj på ca 4,7 miljarder kronor är det naturligtvis betydelsefullt att kunna sänka räntekostnaderna på ny finansiering”, sade Per Skärgård.

Dagen avslutades av vd Ragnar Norbäck som bekräftade att Nobinas finansiella mål ligger fast.

”Vi har flera år av tillväxt, förbättrad lönsamhet och starka kassaflöden bakom oss. Det har varit möjligt tack vare vår affärsmodell och vårt fokus på kvalitet och effektivitet in i minsta detalj. Jag ser fram emot en fortsatt framgångsrik resa tillsammans med våra medarbetare, uppdragsgivare, resenärer och aktieägare”, sade Ragnar Norbäck.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2016, klockan 18.00. 

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024