1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina bokslutskommuniké mars 2015–februari 2016

Nobina bokslutskommuniké mars 2015–februari 2016

NOBINA FÖRESLÅR UTDELNING PÅ 2,60 KRONOR, MOTSVARANDE 7,3 PROCENT DIREKTAVKASTNING

Fjärde kvartalet

• Nettoomsättningen uppgick till 2 161 MSEK (1 905), en ökning med 13,4 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 58 MSEK (41).

• Resultatet efter skatt uppgick till 8 MSEK (–11), och resultatet per aktie uppgick till 0,09 (–0,20).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 389 MSEK (375).

Verksamhetsåret 1 mars 2015–29 februari 2016

• Rekord i nettoomsättning och resultat före börsnoteringskostnader.

• Nettoomsättningen steg med 10,2 procent till 8 317 MSEK (7 549).

• Justerat rörelseresultat steg med 24,5 procent till 462 MSEK (371) före börsnoteringskostnader om 204 MSEK. Rörelseresultatet var 258 MSEK (371) efter kostnader för börsnoteringen.

• Justerat resultat före skatt, EBT, uppgick till 299 MSEK (141) före kostnader för börsnotering och lösen av obligationslån om 297 MSEK.

• Resultatet per aktie uppgick till 0,04 (1,50).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 850 MSEK (964), vilket påverkats av jämförelsestörande poster om -204 MSEK2).

Viktiga händelser fjärde kvartalet

• Nobina vann under december månad trafikavtal i Helsingfors om totalt 94 bussar, värt nära 1,4 miljarder SEK över kontraktets löptid.

• I februari vann Nobina avtal om ytterligare 13 bussar i Helsingfors.

• Under det fjärde kvartalet har Nobina etablerat innovationsbolaget Nobina Technology AB.

Viktiga händelser efter kvartalet

• Den tidigare överklagade anbudstilldelningen av trafik i Borås beslutades i sista instans till Västtrafiks förmån. Det innebär att Västtrafik slutligen kan tilldela trafiken till Nobina, och att Nobina kommer att starta trafik i Borås med minst 50 bussar i april 2017.

VD-kommentar

Nobina presenterar rekordhöga siffror för helåret som ligger väl i linje med våra förväntningar och finansiella mål. Nettoomsättningen ökade med 10,2 procent, och trots det senaste årets stora trafik­starter förbättrade vi markant vår underliggande1) marginal före skatt till 3,6 procent (1,9). Underliggande1) resultat före skatt uppgick till 299 MSEK (141).

Nobina närmar sig ett år som bolag i noterad miljö och vi är mycket glada över det positiva mottagandet som börsintroduktionen vid Nasdaq Stockholm medfört. 2015/2016 har varit ett hän­delse­rikt år på flera sätt; kontraktsvinster i Sverige och Finland är glädjande, samtidigt som stora trafikstarter genomförts bland annat i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Under året har över 600 bussar levererats och trafikstartats i våra nya kontrakt. Vårt kontinuerliga arbete med fordonsoptimering innebär att Nobinas flotta är i fortsatt mycket gott skick. Etableringen av innovations­bolaget Nobina Technology är ytterligare en av årets viktiga händelser som på sikt kommer att stärka vårt marknadserbjudande.

Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning för 2015/2016 om 2,60 kr per aktie, vilket är i linje med vår kommunicerade utdelningspolicy.

Avslutningsvis vill jag tacka våra engagerade medarbetare för deras insatser under året, vilka har lett till att Nobinas kundnöjdhet nått rekordhöga nivåer inom flera av våra trafikområden.

Jag vill även än en gång passa på att hälsa alla våra närmare 7 000 nya ägare varmt välkomna till Nobina.

Ragnar Norbäck,

VD och koncernchef

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024