1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina firar ett år på börsen med nytt...

Nobina firar ett år på börsen med nytt rekordresultat

Första kvartalet

• Nettoomsättningen uppgick till 2 224 MSEK (1 995), en ökning med 11,5 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 121 MSEK (14). Justerat rörelseresultat föregående års första kvartal uppgick till 106 MSEK före börsnoteringskostnader.

• Resultatet efter skatt uppgick till 69 MSEK (–33), och resultatet per aktie uppgick till 0,78 (–0,52). Justerat resultat efter skatt föregående års första kvartal uppgick till 59 MSEK före börsnoteringskostnader.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 268 MSEK (156).

• Kassaflödet var 32 MSEK (-38). Kassaflödet föregående år var –19 MSEK före poster relaterade till börsintroduktionen.

Viktiga händelser första kvartalet

• Nobina uppgraderades  av Standard and Poor’s från BB– till BB.

• Årsstämman för 2015/2016 hölls den 31 maj i Stockholm.

Viktiga händelser efter kvartalet

• Nobina höll kapitalmarknadsdag den 1 juni 2016. Då bekräftades att de finansiella målen som antogs inför börs­introduktionen 2015 ligger fast.

• Utbetalning av Nobinas första utdelning om 2,60 kronor per aktie skedde den 8 juni 2016.

• Nobina vann trafik i Oslo omfattande 21 bussar, värt 150 MSEK över den treåriga kontraktsperioden.

• Nobina vann ett anbud i Lund Väster, omfattande 45 bussar, värt 400 MSEK under den fyraåriga kontraktsperioden.

VD-kommentar

Året inleddes med ett starkt första kvartal för Nobina. Nettoomsättningen ökade med 11,5 procent och underliggande resultat före skatt uppgick till 86 (61) MSEK för perioden. Resultatdrivande faktorer var bland annat god prestanda i våra nystartade kontrakt, generellt bra prisförhandlingar med våra leverantörer samt det faktum att vi inte längre belastas av räntekostnader på tidigare obligationslån. Nobina firar därmed ett år som börsnoterat bolag med att leva upp till det vi själva tycker är viktigt, att leverera god och lönsam kollektivtrafik.

Vid Nobinas årsstämma den 31 maj 2016 fattades beslut om utdelning på 2,60 kronor per aktie, även bolagets finansiella mål bekräftades. Vi har uppfyllt vår utdelningspolicy och betalat vår första utdelning i juni.

Nobina är inne i en period med stora trafikstarter och avslut, bland annat i Stockholmsområdet där vi för närvarande förbereder verksamheten för att öka volymerna i Södertälje och Kallhäll. Dessutom pågår arbet med nya Helsingforskontrakt som ska trafikstartas under förnyade kontraktsförutsättningar samma dag som den gamla trafiken avslutas. Förberedelserna går planenligt och vi ser fram emot att fortsatt successivt öka effektiviteten och volymerna i Nobinas unga kontraktsportfölj.

I juni annonserades att Nobina vunnit två nya avtal, ett i Oslo och ett i Lund. Glädjande är att båda avtalen är vunna på kvalitet snarare än pris, samt att bussarna ska drivas med förnybart bränsle, vilket gynnar en hållbar utveckling.

Ragnar Norbäck,
VD och koncernchef

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024