1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner busstrafikavtal värt omkring 400...

Nobina vinner busstrafikavtal värt omkring 400 miljoner SEK

Nobina får utökat förtroende av Skånetrafiken att bedriva regiontrafik i Lund Väster. Det nya avtalet startar den 10 december 2017 och sträcker sig över fyra år. Det totala värdet beräknas till närmare 400 miljoner SEK över löptiden. 

Skånetrafikens beslut betyder att Nobina utökar sin redan stora verksamhet i Skåne.

- Vi är glada att Skånetrafiken ger oss utökat förtroende och att vi får starta ytterligare trafik i Lund. Extra glädjande är de höga kvalitetsbetygen som Skånetrafiken tilldelade vårt anbud. Vi ser fram emot att tillsammans med Skånetrafiken välkomna fler och nöjdare kunder till kollektivtrafiken, säger Ragnar Norbäck, VD och koncernchef för Nobina.

Det nya avtalet omfattar 45 bussar som präglas av tydliga miljömål där samtliga fordon ska drivas med förnyelsebart bränsle. Nobina kommer att ta över befintliga bussar, av vilka 13 bussar ska omallokeras till andra trafikområden, samt investera i 12 nya bussar inför trafikstart. De nya bussarna drivs på HVO, som är ett fossilfritt bränsle för dieselmotorer.

Beslutet om tilldelningen kan överklagas senast den 4 juli 2016.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2016, klockan 11.00. 

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024