1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobinas vd Ragnar Norbäck går i pension i oktober...

Nobinas vd Ragnar Norbäck går i pension i oktober 2017

Ragnar Norbäck har meddelat styrelsen att han bestämt sig för att gå i pension efter 13 år som vd för Nobina-koncernen i oktober 2017 då hans pensionsavtal träder i kraft.

”Det har varit innehållsrika år, och det finns mycket att glädjas över i Nobina. Jag är särskilt stolt över den kompetens och det engagemang som finns hos våra medarbetare. Förra året genomförde vi en lyckad börsnotering som lagt grunden för ett ännu mer framgångsrikt bolag. Därför känns tidpunkten lämplig att gå i pension”, säger vd Ragnar Norbäck.

”Under Ragnar Norbäcks tid som vd har Nobina transformerats till Nordens största och mest lönsamma kollektivtrafikföretag.  Hans ledarskap genom ett drygt decennium av genomgripande förändringsarbete har banat väg för Nobinas framgång. Beskedet ger oss en god framförhållning och styrelsen sätter nu igång arbetet med att rekrytera en lämplig efterträdare”, säger Nobinas styrelseordförande Jan Sjöqvist.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Molander, kommunikationsdirektör Nobina AB, 073-355 06 16

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget omsätter drygt 8 miljarder SEK (2015/16) och har cirka 10 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2016, kl. 8.00. 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024