1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Inbjudan till resultatpresentation i samband med...

Inbjudan till resultatpresentation i samband med Nobina ABs rapport för det fjärde kvartalet 2016/2017

Nobina ABs delårsrapport för det fjärde kvartalet 2016/2017 kommer att publiceras torsdagen den 6 april 2017 klockan 08:00 (CEST).

En telefonkonferens kommer att hållas samma dag klockan 10:00 (CEST), där VD och koncernchef Ragnar Norbäck samt ekonomidirektör Per Skärgård presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Nobina ABs webbplats www.nobina.com från klockan 08:00 (CEST) på rapportdagen. Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga innan telefonkonferensen startar på företagets webbplats eller via följande länk:

http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1389154&s=1&k=8426E89EC808C9463F49D9BFC06F1CFA

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

Från Sverige, tel:+46 (0)8 5052 0110
Från Storbritannien, tel:+44 (0)20 7162 0077
Från USA, tel: +1 646 851 2407
Från Tyskland, tel: +49 (0)695 8999 0507
Från Finland, tel: +358 (0)9 2313 9201
Från Danmark, tel: +45 3271 4607
Från Norge, tel: +47 2156 3120

Konferens-ID: 961614

För att ta del av presentationen i efterhand, vänligen logga in via samma länk som ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Gelinder, finans- och ir-chef Nobina AB, tel: 0729-670 261
Per Skärgård, ekonomidirektör Nobina AB, tel: 08-410 650 56

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget omsätter drygt 8 miljarder SEK (2015/16) och har cirka 10 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024