1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina inleder strategisk översyn av den...

Nobina inleder strategisk översyn av den interregionala verksamheten

Nobina inleder en strategisk översyn av sin verksamhet inom interregional expressbusstrafik.

- Vår interregionala verksamhet har presterat väl i den starkt konkurrensutsatta marknaden för interregional trafik i Sverige. Nobinas fokus ligger dock på regional trafik och därför utvärderar vi nu olika alternativ. Det är en löpande del av vårt ansvar gentemot våra aktieägare, säger Ragnar Norbäck koncernchef för Nobina.

Nobina bedömer att genomgången kommer att vara klar under 2017.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj, 2017, kl. 13:00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024